Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gdy policjanci kierują ruchem na skrzyżowaniu

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego reagują na tworzące się zatory drogowe w pobliżu Łomży i udrażniają główne ciągi komunikacyjne podejmując ręczne kierowanie ruchem. Aby proces ten przebiegał sprawnie warto rozumieć podawane przez funkcjonariuszy sygnały i znaki.

Funkcjonariusze Ruchu Drogowego z łomżyńskiej komendy stale monitorują ruch pojazdów przez Łomżę. Szczególnym nadzorem objęte są główne ulice pozostające w ciągu drogi krajowej nr 61. W celu zapewnienia drożności i rozładowywania tworzących się okresowo zatorów drogowych, policjanci podejmują ręczną regulację ruchem. Mundurowych najczęściej można spotkać na placu Kościuszki - przy wylocie w kierunku ulicy Zjazd oraz w Piątnicy.

Warto pamiętać, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem. Kierowcy powinni zatem wiedzieć jak zachować się w przypadku napotkania na swojej drodze tego typu sytuacji. Zrozumienie wydawanych poleceń i podawanych sygnałów oraz znaków znacząco ułatwia komunikację pomiędzy policjantem znajdującym się na skrzyżowaniu, a kierowcą. Przekłada się to bezpośrednio na skuteczny i sprawny sposób udrożnienia ruchu w danym miejscu. Właściwe zrozumienie sytuacji drogowej pomaga także zachować bezpieczeństwo osób pieszych.

Zasady kierowania ruchem drogowym opisuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2010 nr 123 poz.840).

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.53 MB)

Powrót na górę strony