Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

 asp. szt. Krzysztof Młynarczyk

nr. tel. 86 474 12 80 

(sala odpraw dzielnicowych:  86 474 12 94)

Rewir Dzielnicowych

ul. Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

sierż.szt. Agnieszka Mergner

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

Aleja Legionów – od nr 21 do 125 (numery nieparzyste), ul.Generała Władysława Sikorskiego – od 190 do 216 (numery parzyste),ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3 (nieparzyste). 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie sklepu Biedronka na ulicy Wyszyńskiego 4 w Łomży w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Krzysztof Surawski

tel. 86 4741281 

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława  Sikorskiego – od nr 218 do 230 (numery parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste ), ul. Władysława Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste), ul. Katyńska

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz zaśmiecanie przez w/w osoby terenu za Galerią Veneda ulica Zawadzka 38 we wszystkie dni tygodnia w godzinach  6:00 - 24:00. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania, zgłoszeń okolicznych mieszkańców oraz pracowników Galerii, zgłoszeń naniesionych na KMZB. Powyższy problem wpływa na bezpieczeństwo osób nieletnich gromadzących się we wskazanym miejscu. Negatywne zachowania młodzieży, które mają miejsce za Galerią, mogą rzutować na jej przyszłość dając podwaliny pod utworzenie się w przyszłości niepożądanej tkanki społecznej. 

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp. Mariusz Przeździecki

tel. 86 4741298 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 155 ( numery nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 30 do 48 ( parzyste), ul. Zawady Przedmieście, ul. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Przykoszarowa - od nr 3 do 14a ( nr parzyste i nieparzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa  Piłsudskiego od nr 59 do 95, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Wiosenna, ul. Żytnia, ul. Słonecznikowa, ul. Forteczna, ul. Strzelnicza, ul. Raganowicza, ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Bursztynowa, ul. Przedwiośnie, ul. Osiedle Zawady Przedmieście

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22. Zagrożenie szczególnie nasilone w okresie letnim w porze popołudniowej i wieczornej w godz. 16:00 - 06:00. Przyczyną zagrożenia jest spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez młodzież na terenie placówki oświatowej skutkujące zaśmiecanie terenów zielonych, chodników, schodów wejściowych, niszczeniem mienia oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Źródłem informacji o zagrożeniu jest dyrekcja placówki oraz mieszkańcy pobliskiego osiedla ul. Śniadeckiego, którzy oczekują wyeliminowanie negatywnych zachowań we wskazanym rejonie oraz wskazania na KMZB.  

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż.szt. Bogusława Ramotowska

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Stanisława Małachowskiego, ul. Przykoszarowej 25- 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w miejscach objętych strefą zamieszkania przy ulicy Niemcewicza 2. Zagrożenie szczególnie nasilone w godzinach popołudniowych i nocnych, 15:00 - 06:00. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. poprzez brak możliwości swobodnego wyjścia z klatki schodowej i przejścia chodnikiem, gdzie stoją nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, co stwarza realne zagrożenie potrącenia pieszego, a w szczególności małych dzieci uczęszczających na plac zabaw umiejscowiony w rejonie bloku nr 2. 

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, 59, 61, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Sybiraków, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, ul. Szmaragdowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie klatek schodowych i pobliskiego boiska przy ulicy Porucznika Łagody 11 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

 

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Tallesa z Miletu, ul. Hipokratesa ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B,  ul. Księżnej Anny nr 22, ul. Szosa Zambrowska 122A, ul. Owocowa 5- 11 (nieparzyste), 21, 23

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów osobowych na drodze w szczycie bloku ul. Ks. Janusza I 17 od strony ul. Ks. Janusza I 19 w Łomży (w miejscu tym obowiązuje przy lewej stronie jezdni znak "zakaz postoju"). Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 256 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Mazowiecka. ul. Rycerska nr 13, 16- 20 (parzyste)

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych na ulicy Mazowieckiej 7 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. 

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. Marcin Białasiewicz 

tel. 86 4741283 

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

Aleja Legionów – od 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od 239 do 321 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 8 do 26 (parzyste), ul. Giełczyńska – od nr 2 do 12 (parzyste), ul. Dworna – od nr 2 do 22 ( parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Plac Niepodległości od nr 14 do 17, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka  Sienkiewicza, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie cmentarza znajdującego się w Łomży przy ulicy Kopernika. Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne. Realizacja zadania będzie następowała od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 22:00. 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Agata Perek

tel. 86 4741313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 1 do 17, ul. Dworna – od nr 1 do 89, ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 333- 337, ul. Plac Niepodległości od nr 2 do 13 i 17, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza  Wielkiego, ul. Łagodna, ul. Klasztorna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Kierzkowa, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Marynarska, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, ul. Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka, ul. Wąska, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Stara, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu na "Muszli" przy ulicy Zjazd w Łomży we wszystkie dni tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczornych.Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Powyższy problem wpływa na bezpieczeństwo, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje zlikwidowania zagrożenia.

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

asp.szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 86 4741133 

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od 2- 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Zakątek, ul. Zamiejska

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie terenów zielonych wzdłuż alei Grobla Jednaczewska w Łomży.

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt.  Radosław Kubacki

tel. 86 4741133 

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

 

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste). ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana, ul. Marii Curie- Skłodowskiej. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie miejsca w szczycie bloku Dmowskiego 8 od strony ul. M.C. Skłodowskiej 5 zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach wieczorowo - nocnych.

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

mł. asp. Justyna Samluk

tel. 86 4741322

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 2 do 38 , ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste). ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114 (parzyste) i od nr 1 - 99 (nieparzyste), ul. Nowogrodzka od nr 43 - 189 (nieparzyste) i od nr 60 - 276 (parzyste), ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Leona Paliwody, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica, ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła od nr 56 - 112 (parzyste), ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku oraz zaśmiecanie terenu na placu zabaw oraz przylegającym terenie zielonym na skrzyżowaniu ulic Puławskiego, Kurpiowska i Łukasińskiego. Mieszkańcy pobliskich ulic wielokrotnie zgłaszali, że w godzinach popołudniowych oraz późnym wieczorem gromadzą się tam osoby, które w godzinach wieczornych zakłócają ciszę nocną ale również w ciągu dnia spożywają alkohol i zaśmiecają wskazany teren. Mieszkańcy pobliskich ulic obawiają się o swoje dzieci, które korzystają z placu zabaw i zdarza się, że są świadkami takich zachowań. kilka miesięcy temu docierały sygnały, że w godzinach wieczornych na tym terenie ma miejsce sprzedaż środków odurzających. Z ustaleń wynika, że w związku z tymi sygnałami została tam zatrzymana jedna osoba, która posiadała przy sobie środki odurzające, we wskazanym miejscu jest kilka punktów oznaczonych na KMZB.

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

mł. asp.  Lucjan Ćwik

tel. 86 4741281 

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia ul. Elbląska, ul. Porzeczkowa, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku nr 161B przy ulicy Wojska Polskiego w Łomży w godzinach porannych oraz wieczorowo - nocnych. Źródłem informacji o zagrożeniu jest KMZB oraz informacje od mieszkańców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Gminy Łomża   

sierż. szt. Jarosław Tafiłowski

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

 

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dewastujących mienie, spożywających alkohol oraz zaśmiecających miejsce publiczne. Wskazane zachowania mają miejsce na przystanku autobusowym w miejscowości Konarzyce, na wysokości posesji przy ul. Łomżyńskiej 77A. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy tej miejscowości.

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

asp. Sylwester Chrzanowski

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

 

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań. Rybno. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego oraz baru znajdującego się w Starych Modzelach w godzinach popołudniowych. Źródłem informacji o zagrożeniu są ustalenia własne oraz informacje od mieszkańców.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

sierż. szt. Albert Dembowski 

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 10 26

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, ul. Forteczna, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Nowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Północna, ul. 33 Pułku Piechoty, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Stawiskowska - numery nieparzyste, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Zielona),

Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko (numery parzyste), Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i palenie tytoniu przez małoletnich, w parku przy ul. Stawiskowskiej i Szkolnej - w związku z tym może dochodzić do demoralizacji, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. 

 

Dzielnicowy gminy Piątnica    

sierż. szt. Karolina Łada

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.lomza17@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Poduchowna (ul. Stawiskowska - numery parzyste, ul. Cmentarna, ul. Jedwabieńska, ul. Krótka, ul. Szkolna, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

Piątnica Włościańska,  Jeziorko - numery nieparzyste, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu przez nieletnich w parku w Piątnicy przy ul. Stawiskowska - Szkolna na skutek czego może dochodzić do demoralizacji i zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania.

 

Dzielnicowy miasta i gminy Jedwabne   

asp. szt. Andrzej Cekała

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 86 4741011 lub 4741012

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

ul. Cmentarna, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Łomżyńska, ul. Mickiewicza, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, ul. Polna, ul. Poświętna, ul. Przestrzelska, ul. 3-go Maja, ul. Raginisa, ul. Rembielińskiego, ul. Przytulska, ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Spółdzielcza, ul. Stary Rynek, ul. Stawiskowska, ul. Szkolna, ul. Wesoła, ul. Wjazd, ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Sadowa

miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Garbnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowi, Kamianki, Karwowo, Kąty, Konecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie terenu publicznego, gromadzenie się młodzieży w rejonie skrzyżowania ulic Pięknej i Wesołej w Jedwabnem oraz teren pobliskich stawów hodowlanych.

 

Dzielnicowy gmin Wizna i Przytuły 

asp. szt. Krzysztof Mikucki

Posterunek Policji w Jedwabnem, 

ul. Piękna 8

tel. 86 4741011 lub 4741012

tel. kom. 885997228

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Wiźnie,

ul. Plac Raginisa 11

poniedziałki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00

 

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości:

Boguszki, Bronowo, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowi, Męczki, Mrówki, Narty, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wierciszewo, Witkowo, Wizna, Włochówka, Zanklewo, Lisno, Podkosacze, Rusiniec

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niewłaściwe parkowanie pojazdów przed budynkiem szkoły w godzinach trwania zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej w Wiźnie przez rodziców indywidualnie przywożących dzieci do szkoły przy pl. kpt. Raginisa.

 

Dzielnicowy miasta i gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży w godzinach od 8.00 do 23.00 w Śniadowie na ulicy Kolejowej w altance na terenach rekreacyjnych i zakłócanie spokoju publicznego, ciszy nocnej oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym

 

 

 

 

Dzielnicowy gminy Miastkowo      

mł. asp. Zbigniew Zięba

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

 

miejscowości:

Miastkowo, Chojny-Naruszczki Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowi, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży od godzin rannych do późnych godzin wieczornych w Drogoszewie na ulicy Szkolnej w rejonie sklepu spożywczego i spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Agnieszka Dworakowska

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997235
e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Nowogród, Baliki, Chmielewo, Dzierzga, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie terenu oraz akty wandalizmu w rejonie budynku przy ul Łomżyńskiej 13 oraz od strony ul. Strażackiej w Nowogrodzie. Gromadzi się tam młodzież. Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

mł. asp. Sławomir Dmoch

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997234
email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się dorosłych i młodzieży w rejonie altany w m. Popiołki. Dochodzi tam  do zakłócania spokoju, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecania tego terenu. Zagrożenie zostało wskazane przez mieszkańców poprzez KMZB.