Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

 asp. szt. Krzysztof Młynarczyk

nr. tel. 86 474 12 80 

(sala odpraw dzielnicowych:  86 474 12 94)

Rewir Dzielnicowych

ul. Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp. Agnieszka Masłowska

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

Aleja Legionów – od nr 21 do 125 (numery nieparzyste), ul.Generała Władysława Sikorskiego – od 190 do 218 (numery parzyste),ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3 (nieparzyste). 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie ul. Słowackiego 3. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń na KMZB.

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełniania wykroczeń, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu ( podjęcie wspólnych patroli), wspólny obchód z administratorem bloku przy ul. Słowackiego 3, wspólne patrole z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców celem weryfikacji czy zagrożenie nadal istnieje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. administracja ŁSM - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia oraz objęcie monitoringiem wskazanego miejsca

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Krzysztof Surawski

tel. 86 4741281 

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława  Sikorskiego – od nr 218 do 230 (numery parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste ), ul. Władysława Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste), ul. Katyńska

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niszczenie mienia w Parku Jana Pawła II przy ulicy Prusa. Kradzieże roślin, grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Przyczyną powyzszego może być rozległość terenu oraz gęsta roślinność sprzyjające względnie anonimowemu popełnianiu w/w czynów. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych bloków. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców

2. Rada Osiedla - wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. szt. Łukasz Ostaszewski

 

 

 

tel. 86 4741298 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 155 ( numery nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 30 do 48 ( parzyste), ul. Zawady Przedmieście, ul. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Przykoszarowa - od nr 3 do 14a ( nr parzyste i nieparzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa  Piłsudskiego od nr 59 do 95, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Wiosenna, ul. Żytnia, ul. Słonecznikowa, ul. Forteczna, ul. Strzelnicza, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Bursztynowa, ul. Przedwiośnie, ul. Zawady Przedmieście

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie pasażu handlowego w Łomży przy ulicy Śniadeckiego 27. Zagrożenie szczególnie nasilone w godzinach rannych i popołudniowych 06:00 - 22:00. Przyczyną zagrożenia jest spożywanie alkoholu skutkujące zaśmiecaniem chodników, terenów zielonych oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy osiedla ulicy Śniadeckiego, którzy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym rejonie oraz KMZB. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - grudzień 2019

zaplanowane działania:

ujawnianie i bezwzględne represjonowane sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, skierowanie wystąpień do WPI KMP Łomża, Straży Miejskiej, ŁSM, MKRPA, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz ze Strażą Miejską, spotkania z Radą osiedla i mieszkańcami okolicznego osiedla

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Administracja ŁSM- wspólne obchody z przedstawicielami celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych i wspólnego wyeliminowania istniejących zagrożeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż.szt. Krzysztof Surawski

/zastępstwo/

 

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Stanisława Małachowskiego, ul. Przykoszarowa od 25 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego ( od ul Małachowskiego do ul. Zawadzkiej) 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przy ulicy Niemcewicza, grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego. Do powyższych zjawisk dochodzi najcząściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Przyczyną powyższego moze być względna niedostępność terenu sprzyjająca popełnianiu w/w wykroczeń. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z pracownikami Szkoły oraz z mieszkańcami okolicznych bloków.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporzadzanie KZD, propagowanie zadania prorytetowego podczas organizowanych spotkń oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania z nauczycielammi SP10 oraz z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa - wspólne obchody z pracownikami administracji osiedla

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, 59, 61, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Sybiraków, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, ul. Szmaragdowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu (całodobowo) przy ulicy Porucznika Łagody 11 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie znajomości obowiązujących przepisów. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zakłócanie spoczynku nocnego jak i ładu oraz porządku przez osoby będące pod wpływem alkoholu

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - grudzień 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących przepisów, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków, wspólne obchody z administratorem bloku, wspólne patrole z dzielnicowym sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

 

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Tallesa z Miletu, ul. Hipokratesa ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B,  ul. Księżnej Anny nr 22, ul. Szosa Zambrowska 122A, ul. Owocowa 5- 11 (nieparzyste), 21, 23

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu (całodobowo) przez osoby (zarówno mieszkańców osiedla jak i osoby bezdomne) w szczycie bloku oraz pobliskiej małej trafostacji przy ulicy Księcia Janusza I 22 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zakłócanie spoczynku nocnego jak i ładu oraz porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - grudzień 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, sporządzenie KZD, zintensyfikowanie działań WPI, WP i WRD, powiadomienie Straży Miejskiej, wspólne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia w powyższym rejonie kamery monitoringu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 256 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Mazowiecka. ul. Rycerska nr 13, 16- 20 (parzyste), ul. Księcia Stanisława

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych przy ulicy Ks. Anny 3 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - grudzień 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów w ruchu drogowym, powiadomienie Straży Miejskiej, wspólny obchód z administratorem bloku ulicy Ks. Anny 3, wspólny patrol z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp.  Lucjan Ćwik

tel. 86 4741283 

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

Aleja Legionów – od 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od 239 do 321 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 8 do 26 (parzyste), ul. Giełczyńska – od nr 2 do 12 (parzyste), ul. Dworna – od nr 2 do 22 ( parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Plac Niepodległości od nr 14 do 17, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka  Sienkiewicza, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie garaży przy ulicy Kopernika w Łomży w godzinach porannych oraz wieczorowo - nocnych. Źródłem informacji o zagrożeniu jest KMZB, informacje od mieszkańców. Jest to miejsce odosobnione i osłonięte, co sprzyja spożywaniu alkoholu. Z posiadanych informacji wynika, że w w/w rejonie dochodzi do grupowania się młodzieży, która po spozyciu alkoholu pozostawia butelki i puszki oraz wyrzuca niedopałki papierosów. Okoliczni mieszkańcy i użytkownicy garaży oczekują poprawy tego stanu rzeczy. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - styczeń 2020

zaplanowane działania:

Sporzadzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami okolicznych bloków, działania wspólne ze Strażą Miejską w Łomży, wzmozona kontrola własna zagrozonego miejsca

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejącego zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Agata Perek

tel. 86 4741313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 1 do 17, ul. Dworna – od nr 1 do 89, ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 333- 337, ul. Plac Niepodległości od nr 2 do 13 i 17, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza  Wielkiego, ul. Łagodna, ul. Klasztorna, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Kierzkowa, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Marynarska, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, ul. Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka, ul. Wąska, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Stara, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu na Starym Rynku w Łomży we wszystkie dni tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Powyższy problem wpływa na bezpieczeństwo, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje zlikwidowania zagrożenia.

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2019 - wrzesień 2019

zaplanowane działania:

informowanie mieszkańców poprzez media społecznościowe, spotkania z mieszkańcami, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI i Strażą Miejską, sporządzanie KZD

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

asp.szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 86 4741133 

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od 2- 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Zakątek, ul. Zamiejska

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  - róg ulicy Wojska Polskiego a Polowa, podwórze kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 15/17 w godzinach 8:00 - 22:00

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

Kontrole wskazanego rejonu podczas codziennego obchodu, rozmowa na temat zagrożenia z mieszkańcami pobliskich domów, organizowanie spotkań z mieszkańcami, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, częstsze patrole WPI, wspólne patrole ze Strażą Miejską, sporządzenie KZD

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt.  Radosław Kubacki

tel. 86 4741133 

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

 

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste). ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana, ul. Marii Curie- Skłodowskiej. 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym tj ławki przy bloku na ulicy Romana Dmowskiego nr 8 w Łomży oraz na przyległych terenach zielonych w stronę ulicy Wojska Polskiego, które spożywają alkohol i zaśmiecają ten teren w ciągu dnia jak i w porach wieczorowo - nocnych, dodatkowo zakłócając ciszę nocną mieszkańcom pobliskich bloków

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2019 - listopad 2019

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu, rozmowa z mieszkańcami pobliskich bloków, współpraca ze Strażą Miejską, wystąpienie do ZGM Łomża, rozmowa z właścicielami i personelem pobliskich sklepów odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

asp. Justyna Samluk

 

tel. 86 4741322

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna 1-5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste) , ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste). ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 - 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Kaszmirowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Leona Paliwody, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica, ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła od nr 56 - 112 (parzyste), ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku oraz zaśmiecanie terenu na klatce schodowej oraz w otoczeniu bloku nr 117 przy ulicy Wesołej. Mieszkańcy bloku w ostatnim czasie kilkukrotnie zgłaszali, że na klatce schodowej oraz przed blokiem w późnych godzinach popołudniowych oraz nocnych osoby przychodzące do jednego z lokatorów bloku notorycznie zakłócają ład i porządek, zakłócają ciszę nocną oraz oddają mocz na klatce schodowej. Mieszkańcy jak oświadczyli wielokrotnie, bezskutecznie sygnalizowali problem zarządcy budynku. Ponad to osoby naruszające porządek prawny zachowują się w stosunku do mieszkańców bloku w sposób agresywny i wulgarny. Na klatce schodowej nie ma domofonu więc osoby postronne mają swobodny dostęp aby wejść do budynku.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, pismo do zarządcy budynku, wspólne działania ze Strażą Miejską mające na celu przywrócenie ładu i porządku w otoczeniu bloku, wzmożone kontrole wskazanego terenu, spotkania z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrola terenu.

2. Rady Osiedla - wspólny obchód.

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - spotkanie i omówienie problemu, rozważenie zamontowania domofonu

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

sierż. szt. Albert Dembowski

tel. 86 4741281 

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Geodetów, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia ul. Elbląska, ul. Porzeczkowa, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloków 161 a - 161 d przy ulicy Wojska Polskiego oraz Studenckiej 1, całodobowo. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie wskazań mieszkańców osiedla poprzez KMZB oraz własnego rozpoznania. Przyczyną zagrożenia może być pobliski park przy bloku numer 161 a, sprzyjający spotkaniom i spożywaniu alkoholu. Skutkiem jest demoralizacja młodzieży i dzieci przebywających w tym rejonie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - styczeń 2020

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, promowanie w ramach spotkań KMZB, spotkania z mieszkańcami i radą osiedla

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania osób bezdomnych przebywających na terenie pustostanu

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, wspólne obchody z przedstawicielami rady

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Gminy Łomża   

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

 

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie sklepu - baru w miejscowości Chojny Młode 27 w godzinach 12:00 - 23:00. Miejsce objęte działaniem priorytetowym zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania z DK 61 gdzie w ostatnim czasie doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenie na KMZB. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporządzenie KZD, spotkania z Radą Sołecką, działania z sołtysem miejscowości Chojny Młode, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych domów

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania z mieszkańcami

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

asp. Sylwester Chrzanowski

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

 

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań. Rybno. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób nieletnich, moralnie zagrożonych w rejonie Świetlicy Wiejskiej w Starych Modzelach przy ulicy Wiejskiej 53, a także niszczenie mienia przez w/w osoby we wskazanym miejscu w godzinach popołudniowych/wieczornych. Źródłem informacji o zagrożeniu są KMZB oraz ustalenia własne

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są ustalenia własne oraz informacja przekazana poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2019 - styczeń 2020

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, sporządzenia KZD, spotkania z Radą Sołecką, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, wzmożona kontrola własna, wspólne obchody z sołtysem miejscowości Wygoda

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - wspólne spotkania oraz obchody

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 10 26

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, ul. Forteczna, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Nowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Północna, ul. 33 Pułku Piechoty, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Stawiskowska - numery nieparzyste, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Zielona),

Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko (numery parzyste), Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie przez osoby dorosłe oraz małoletnie, a także zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie przystanku autobusowego przy ulicy Zdrojowej w Dobrzyjałowie (przy Kościele). Informacja uzyskana z KMZB oraz rozpoznania terenowego. Do powyższego dochodzi szczególnie w porze wieczorowo - nocnej.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

marzec 2019 - wrzesień 2019

zaplanowane działania:

Kontrola wskazanego miejsca w ramach obchodu rejonu służbowego, wspólne patrole z policjantami z PP Piątnica, opracowanie KZD, wspólne patrole z dyrektorem SP w Dobrzyjałowie

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie - wspólne obchody wskazanego miejsca z pedagogami

2. Urząd Gminy w Piątnicy - umieszczenie informacji na stronach internetowych celem poinformowania mieszkańców.

 

Dzielnicowy gminy Piątnica    

asp. sztab. Krzysztof Mikucki

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.lomza17@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Poduchowna (ul. Stawiskowska - numery parzyste, ul. Cmentarna, ul. Jedwabieńska, ul. Krótka, ul. Szkolna, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

Piątnica Włościańska,  Jeziorko - numery nieparzyste, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki 

 

Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu przez nieletnich w Piątnicy na placu przy trafostacji na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Wyszyńskiego na skutek czego może dochodzić do demoralizacji zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. Do palenia tytoniu przez małoletnich dochodzi głównie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Do spożywania alkoholu dochodzi całodobowo. Informację otrzymano od mieszkańców, którzy oczekują wyeliminowania zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

Kontrola wskazanego miejsca w ramach obchodu rejonu służbowego. obchód z dzielnicowym rejonu sąsiedniego oraz policjantami PP Piątnica, sporządzenie KZD, obchód zagrożonego miejsca z pedagogami Szkoły Podstawowej w Piątnicy, wystąpienie do Urzędu Gminy z prośbą o objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Szkoła Podstawowa w Piątnicy - wspólne obchody wskazanego miejsca z pedagogami

2. Urząd Gminy w Piątnicy - umieszczenie informacji na stronach internetowych celem poinformowania mieszkańców, objęcie miejsca monitoringiem oraz doświetlenie.

 

Dzielnicowy miasta i gminy Jedwabne   

asp. szt. Andrzej Cekała

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 86 4741011 lub 4741012

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

ul. Cmentarna, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Łomżyńska, ul. Mickiewicza, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, ul. Polna, ul. Poświętna, ul. Przestrzelska, ul. 3-go Maja, ul. Raginisa, ul. Rembielińskiego, ul. Przytulska, ul. M. C. Skłodowskiej, ul. Spółdzielcza, ul. Stary Rynek, ul. Stawiskowska, ul. Szkolna, ul. Wesoła, ul. Wjazd, ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Garbnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowi, Kamianki, Karwowo, Kąty, Konecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie terenu publicznego, gromadzenie się młodzieży w rejonie skrzyżowania ulic Polnej i Cmentarnej w Jedwabnem oraz pobliski teren zielony przy cmentarzu parafialnym głównie w godzinach wieczorno - nocnych oraz w weekendy i dni wolne od nauki. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

marzec 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, spotkania z prezesem PGK w Jedwabnem odpowiedzialnym za utrzymanie czystości w miejscu zagrożonym oraz z młodzieżą i mieszkańcami Jedwabnego, spotkanie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Jedwabne, spotkanie z uczniami oraz gronem pedagogicznym ZS w Jedwabnem, spotkanie z mieszkańcami pobliskich domów oraz pracownikami stacji paliw przy ulicy Cmentarnej, wzmożona kontrola własna

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miejski w Jedwabnem - zamieszczenie informacji na stronie Urzędu, wspólne kontrole z pracownikami UM

2. Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Jedwabnem - rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów

 

Dzielnicowy miasta

i gminy Przytuły

mł. asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 86 474 1011 lub 474 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży w tym osób nieletnich moralnie zagrożonych w rejonie Szkoły Podstawowej w Przytułach przy ulicy Lipowej, głównie w okolicach przystanku autobusowego, a także niszczenie mienia i zaśmiecania przez w/w osoby we wskazanym miejscu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2019 - październik 2019

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów w tym z sołtysem, wspólne patrole z policjantami z PP Jedwabne, spotkania z uczniami i gronem pedagogicznym SP w Przytułach

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Sołtys Przytuł - wspólne kontrole zagrożonego miejsca

2. Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Jedwabnem - rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

sierż. szt. Karolina Narolewska

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt.Wł. Raginisa 11

tel. 86 4741050 lub 4741052

tel. kom. 885997228

e-mail: dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości:

Boguszki, Bronowo, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Narty, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wierciszewo, Witkowo, Wizna, Włochówka, Zanklewo, Lisno, Podkosacze, Rusiniec

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niewłaściwe parkowanie pojazdów przy ulicy Cmantarnej w Wiźnie przez osoby udające się na cmentarz. Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo. Zgłoszenie na podstawie własnego rozpoznania i zgłoszenia na KMZB.

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

marzec 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, spotkanie z Wójtem Gminy Wizna oraz mieszkańcami gminy, spotkanie z zarządcą cmentarza, wzmożona kontrola własna, reagowanie na popełnione wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu także wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej UG, 

2. Zarządca cmentarza w Wiźnie - spotkanie z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie odnośnie zgłaszania wszelkich stwierdzonych przypadków nieprawidłowego parkowania oraz poinformowania parafian o konieczności parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych. 

 

Dzielnicowy miasta i gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych oraz młodzieży przy sklepie w miejscowości Truszki 43 na terenie gminy Śniadowo. Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach (7.00 - 20.00) otwarcia sklepu w obrębie budynku, w którym sklep się znajduje. Dochodzi tam do zakłócania spokoju publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2019 - wrzesień 2019

zaplanowane działania:

Stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia, przeprowadzanie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz mieszkańcami i właścicielami sklepu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, spotkanie z Wójtem Gminy Śniadowo w celu uzgodnienia usytuowania rejestratora monitoringu w miejscu objętym planem.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Śniadowie - działania kontrolne sklepów.

2. Wójt Gminy Śniadowo - współdziałanie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Śniadowie - profilaktyka wśród młodzieży.

 

 

 

 

Dzielnicowy gminy Miastkowo      

asp. Zbigniew Zięba

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

 

miejscowości:

Miastkowo, Chojny-Naruszczki Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowi, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych we wszystkie dni tygodnia w godzinach 07:00 - 22:00 w rejonie sklepu w miejscowości Drogoszewo przy ulicy Szkolnej i spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zaśmiecanie okolicy sklepu, gromadzenie się osób oraz głośnego i wulgarnego zachowania, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zjawiska

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - grudzień 2019

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkania z członkami Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, spotkanie z właścicielką sklepu dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontrole punktów sprzedaży alkoholu
2. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie, instalacja monitoringu wizualnego w rejonie sklepu 
3. właścicielka sklepu -  współpraca z pracownikami dotycząca ujawniania łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Agnieszka Dworakowska

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997235
e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Nowogród, Baliki, Chmielewo, Dzierzga, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Gromadzenie się młodzieży oraz akty wandalizmu poprzez zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie w miejscu publicznym do którego dochodzi w godzinach 6:00 - 22:00 przez cały tydzień w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy oraz wietlicy środowiskowej w Mątwicy. Informacje pochodzą od mieszkańców miejscowości Mątwica oraz od mieszkańców sąsiednich miejscowości.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

marzec 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane podczas obchodu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z młodzieżą miejscowości Mątwica oraz mieszkańcami gminy Nowogród, wspólne obchody i kontrole z sołtysem wsi Mątwica, prowadzenie obserwacji, wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie o doświetlenie budynku OSP w Mątwicy oraz zamontowanie kamer monitoringu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Sołtys wsi Mątwica oraz strażacy ochotnicy z OSP Mątwica - wspólne obchody budynku wraz z funkcjonariuszami PP w Nowogrodzie, instalacja dodatkowych kamer monitoringu oraz dodatkowego oświetlenia

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie - spotkania profilaktyczne z mieszkańcami i młodzieżą w świetlicy środowiskowej przy OSP w Mątwicy

3. Urząd Miejski w Nowogrodzie - informacja na stronie internetowej urzędu o trwającym planie działania priorytetowego, zakres jego działania.

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

mł. asp. Sławomir Dmoch

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997234
email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży w godzinach 7:00 - 21:00 na terenie boiska usytuowanego w miejscowości Zbójna przy ulicy Zagórze Teren należący do Urzędu Gminy Zbójna. Występujące zagrożenie, tj. zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie w miejscu publicznym, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, dewastacja boiska samochodami. Występujące zagrożenie wskazane zostało przez mieszkańców poprzez aplikację KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało wskazane przez mieszkańców poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

marzec 2019 - sierpień 2019

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów na temat konsekwencji prawnych z osobami gromadzącymi się na terenie boiska w miejscowości Zbójna ul. Zagórze, które mogą dopuszczać się popełnianiu wykroczeń oraz okolicznymi mieszkańcami, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie spotkań z młodzieżą oraz mieszkańcami miejscowości Zbójna oraz mieszkańcami ościennych wsi, wystąpienie do właściciela terenu, na którym znajduje się boisko o należyte dbanie o porządek oraz o zamontowanie koszy na nieczystości, wspólne obchody z przedstawicielami instytucji znajdujących się na terenie miejscowości Zbójna, wystąpienie do właściciela działki o zamontowanie monitoringu na terenie boiska

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Zbójnej - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania w miejscowości Zbójna z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla mieszkańców.

2. Właściciel terenu, na którym usytuowane jest boisko w miejscowości Zbójna przy ulicy Zagórze - zamontowanie koszy na nieczystości.