Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

 asp. szt. Krzysztof Młynarczyk

nr. tel. 86 474 12 80 

(sala odpraw dzielnicowych:  86 474 12 94)

Rewir Dzielnicowych

ul. Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Wojciech Grodzki

tel. 86 4741313

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie ul. Słowackiego 3. Od poniedziałku do niedzieli w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń na KMZB.

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełniania wykroczeń, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu ( podjęcie wspólnych patroli), wspólny obchód z administratorem bloku przy ul. Słowackiego 3, wspólne patrole z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców celem weryfikacji czy zagrożenie nadal istnieje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. administracja ŁSM - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia oraz objęcie monitoringiem wskazanego miejsca

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. szt. Krzysztof Surawski

tel. 86 4741281 

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niszczenie mienia w Parku Jana Pawła II przy ulicy Prusa. Kradzieże roślin, grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Przyczyną powyzszego może być rozległość terenu oraz gęsta roślinność sprzyjające względnie anonimowemu popełnianiu w/w czynów. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych bloków. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców

2. Rada Osiedla - wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. Rafał Baczewski

 

 

 

tel. 86 4741298 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz zaśmiecanie w rejonie garaży przy ulicy Raganowicza - w porach wieczorowych. Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być to, że pomiędzy garażami są przestrzenie zielone, sprzyjające spotkaniom grup młodzieży oraz spożywaniu w tych miejscach alkoholu. Skutkiem czego jest zaśmiecanie terenu, demoralizacja dzieci i młodzieży oraz nieobyczajne wybryki. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - marzec 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej o występującym zagrożeniu, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowymi sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami WPI, wzmożone działania za Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami, radąosiedla oraz władzami spółdzielni mieszkaniowej

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie planu priorytetowego

3. Spółdzielnia mieszkaniowa - rozmowy na temat występującego problemu

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż.szt. Albert Dembowski

/zastępstwo/

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przy ulicy Niemcewicza, grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego. Do powyższych zjawisk dochodzi najcząściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Przyczyną powyższego moze być względna niedostępność terenu sprzyjająca popełnianiu w/w wykroczeń. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z pracownikami Szkoły oraz z mieszkańcami okolicznych bloków.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporzadzanie KZD, propagowanie zadania prorytetowego podczas organizowanych spotkń oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania z nauczycielammi SP10 oraz z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa - wspólne obchody z pracownikami administracji osiedla

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

sierż. szt. Albert Dembowski

tel. 86 2191298

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloków 16 i 18 przy ulicy Sybiraków - całodobowo. Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczynązagrożenia może być zbyt mała ilość miejsc parkingowych na tym osiedlu. Skutkiem jest popełnianie wykroczeń poprzez nieprawidłowe parkowanie, także na mkiejscach parkingowych przeznaczonych dla inwalidów.

źródło informacji o zagrożeniu:

nformacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

sierpnień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej w Łomży, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz z funkcjonariuszami WPI i WRD, wzmożona kontrola własna, spotkanie z mieszkańcami, radą osiedla oraz władzami spółdzielni mieszkaniowej

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Rada Osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozmowy na temat występującego problemu z ilością miejsc parkingowych, celem rozważenia możliwości rozbudowy parkingów

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego przez osoby gromadzące się w rejonie bloków ulicy Porucznika Łagody 1,3,5,7 w Łomży (całodobowo, zarówno mieszkańcy osiedla, jak i osoby z innych części miasta). zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie spokoju, spoczynku nocnego oraz ładu i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie mozliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, która spożywa alkohol, zakłóca ład i porządek publiczny oraz dokonuje aktów wandalizmu (całodobowo, zarówno mieszkańcy osiedla jak i osoby z innych części miasta) głównie przy pierwszej i piątej klatce schodowej bloku przy ulicy Ks. Janusza I 2 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie spoczynku nocnego jak i ładu oraz porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie mozliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 86 4740304 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego przez osoby gromadzące sięw trejonie tak zwanego "grzybka" przy ulicy Księżnej Anny 7 w Łomży (całodobowo, zarówno mieszkańcy osiedla, jak i osoby z innej części miasta). Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie spokoju, spoczynku nocnego oraz ładu i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń  2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie możliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

mł. asp. Lucjan Ćwik

tel. 86 4741281

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – od nr 2 do 20A (parzyste) oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie garaży przy ulicy Kopernika w Łomży w godzinach porannych oraz wieczorowo - nocnych. Źródłem informacji o zagrożeniu jest KMZB, informacje od mieszkańców. Jest to miejsce odosobnione i osłonięte, co sprzyja spożywaniu alkoholu. Z posiadanych informacji wynika, że w w/w rejonie dochodzi do grupowania się młodzieży, która po spozyciu alkoholu pozostawia butelki i puszki oraz wyrzuca niedopałki papierosów. Okoliczni mieszkańcy i użytkownicy garaży oczekują poprawy tego stanu rzeczy. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2019 - styczeń 2020

zaplanowane działania:

Sporzadzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami okolicznych bloków, działania wspólne ze Strażą Miejską w Łomży, wzmozona kontrola własna zagrozonego miejsca

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejącego zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Agata Perek

tel. 86 4741313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku, spozywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu parkingu przy ulicy Dworna 1 oraz przejąsciówki z parkingu na ulicę Długą. W ostatnim czasie mieszkańcy ulicy Dwornej 1 zgłaszali, że n/n osoby spożywają alkohol oraz zaśmiecają teren parkingu i przejściówki. ponadto zdarza się to również w godzinach wieczorowo - nocnych czym zakłócają spoczynek mieszkańcom ulicy Dwornej 1. Punkt ten jest również wskazywany na mapie KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2019 - marzec 2020

zaplanowane działania:

isporządzenie KZD, kontrole wskazanego terenu, sporządzenie pism do Straży MIejskiej w Łomży informujące o zagrożeniu, wspólne działania ze Strażą MIejską mające  na celu przywrócenie ładu i porzadku w otoczeniu bloku, wzmożone kontrole wskazanego terenu, spotkania z mieszkańcami dotyczące omówienia poprawy sytuacji

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 86 4741133 

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego w godzinach 8:00 - 22:00: zawalający się garaż przy ulicy Wiejskiej 1 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, informacji uzyskanej z administracji ŁSM "Centrum", własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego na KMZB. Garaż znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i jest częściowo zawalony, przebywanike w nim grozi uszczerbkiem na zdrowiu. Niezabezpieczony garaż oraz wąskie przejścia pomiędzy innymi garażami są doskonałym miejscem gromadzenia się osób małoletnich zachowujących się niezgodnie z obowiązujacymi normani prawnymi i społecznymi. Skutkiem braku reakcji na zaistniałe zagrożenie na pewno będzie pogłębiająca się demoralizacja młodszej części społeczeństwa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na poełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie spotkań o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, sporządzenie KZD, wspólne patrole ze Strażą MIejską w Łomży, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o zagrożeniu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

2. Administracja ŁSM "Centrum" - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

asp. szt. Radosław Kubacki

tel. 86 4741133

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Według ustaleń własnych oraz sygnałów społecznych w tym wskazania zagrożenia w KMZB, gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, akty wandalizmu oraz zaśmiecanie miejsca szczególnie w godzinach 8:00 - 22:00 przy budynku Polowa 51b w Łomży oraz w szczycie tego bloku od strony zaplecza cukierni Raffaelo. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

grudzień 2019 - maj 2020

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu, rozmowa z mieszkańcami pobliskich bloków, współpraca ze Strażą Miejską, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

asp. Justyna Samluk

tel. 86 4741113

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłucanie ładu i porządku, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu parkingu przy ulicy Polnej 16 usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. W ostatnim czasie mieszkańcy ulicy Polnej zgłaszali, ze na parking przyjeżdżają osoby, które spożywają alkohol oraz zaśmiecają teren parkingu. Ponad to zdarza się to w godzinach wieczornych i nocnych czym zakłócają spoczynek mieszkańcom ulicy Polnej. Obok wskazanego miejsca znajduje się plac zabaw, a małoletnie dzieci są świadkami nagatywnych zachowań osób tam przebywających. Problem był zgłaszany równieżdo Urzędu Miasta. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, pismo do Urzędu Miasta sygnalizujące problem mieszkańców, wspólne działania ze Strażą Miejską mające na celu przywrócenie ładu i porządku w okolicy wskazanego bloku, wzmożone kontrole własne, spotkania z pracownikami pobliskich placówek i lokali dotyczące omówienia zasad sprzedarzy alkoholu 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrola terenu.

2. Rady Osiedla - wspólny obchód.

3. Rada SP nr 5 wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta - omówienie problemu, próba jego rozwiazania

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży   

sierż. szt. Katarzyna Szabłowska

tel. 86 4741312

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloków przy ulicy Wojska Polskiego 161 A - D, całodobowo. Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców osiedla oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być ograniczona ilość miejsc parkingowych znajdujących się bezpośrednio przy blokach przy ulicy Wojska Polskiego 161 A - D oraz ograniczona ilość miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 8 przy ulicy Studenckiej 13, które bezpośrednio sąsiaduje z blokami przy ulicy Wojska Polskiego 161 A - D. skutkiem powstałego zagrożenia jest utrudniony dojazd do bloków, w tym również służb ratowniczych. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

styczeń 2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, spotkanie z Radą Osiedla, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowymi sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami WPI, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmoona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie plannu priorytetowego oraz promocja KMZB

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

 

 

 

 

 


 

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

/ZASTĘPSTWO/

mł. asp. Jarosław Tafiłowski

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

 

 

 

 

 


 

 

 

 

tel. 86 4741293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Jednaczewo, przy ulicy Łomżyńskiej na wysokości posesji nr 11. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenia na KMZB. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i od mieszkańców

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI. Sporżadzenie karty Zadania Doraźnego. Spotkania z Radą Sołecką. Działania z Sołtysem miejscowości Jednaczewo. Wzmożona kontrola miejsca zagrożonego. Spotkania z mieszkańcami okolicznych posesji informujące o zagrożeniu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonnie sklepu spożywczo - przemysłowego w miejscowosci Stara Łomża n/rz nr 30. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenie na KMZB. Działanie w godzinach 12.00 - 23.00.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy oraz informacja przekazana poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania z mieszkańcami

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 10 26

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ul. Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, Promienna,33 Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska (numery nieparzyste), Wąska, Wesoła, Zielona, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko ul. Długa, Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyjałowie na ulicy Zdrojowej 2. Źródłem informacji o powyższym problemie jest KMZB oraz  własne rozpoznanie. Realizacja zadania  - całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

ujawnienie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań KMZB, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie - wspólne obchody wskazanego miejsca z pedagogami

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

/pełniący obowiązki/   

asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 86 474 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska (numery parzyste), Cmentarna, Jedwabieńska, Krótka, Szkolna i  Księdza Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Jeziorko ul. : Przemysłowa, ul. Sportowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Leszczynowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz palenie tytoniu przez małoletnich - parking od strony rzeki oraz teren między rzeką, a Szkołą Podstawową w Piątnicy, ul. Szkolna 29. Może dochodzić w związku z tym do demoralizacji, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. Do palenia tytoniu dochodzi głównie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Do spożywania alkoholu i zaśmiecania dochodzi całodobowo. Informację otrzymano od mieszkańców, którzy oczekują wyeliminowania zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

Kontrola wskazanego miejsca codziennie w ramach obchodu rejonu słuzbowego. Obchód miejsca z dzielnicowym rejonu  sąsiedniego oraz policjantami PP w Piątnicy ze zwróceniem uwagi na powyższe zagrożenia. Represjonowanie sprawców wykroczeń, opracowanie KZD dla funkcjonariuszy Zespołu ds Prewencji PP w Piątnicy, WPi i Zespołu Prewencji Kryminalnej Patologii i Nieletnich KMP w Łomży. Obchód miejsca z pedagogami Szkoły Podstawowej w Piątnicy oraz wystąpienie do Urzedu Gminy z prosbą o sprzątnięcie wskazanego miejsca. Informowanie uczniów o zagrożeniu w trakcie spotkań profilaktycznych.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Szkoła Podstawowa w Piątnicy - wspólne obchody wskazanego miejsca z pedagogami

2. Urząd Gminy w Piątnicy - umieszczenie informacji na stronach internetowych celem poinformowania mieszkańców, objęcie miejsca monitoringiem oraz doświetlenie.

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne   

sierż. Katarzyna Siennicka

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 86 4741011 lub 4741012

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży od godzin porannych do późnego wieczoru w rejonie terenu zielonego - park przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem. Zakłócanie spokoju, ciszy nocnej oraz spozywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmozona kontrola rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na zauważone wykroczenia. Spotkania z mieszkańcami okolicznych domów w celu zapoznania z problem i wspólne patrole z policjantami PP Jedwabne. Spotkanie z pracownikiem Urzędu miejskiego w Jedwabnem i zaproponowanie zainstalowania monitoringu miejskiego na terenie parku. Przedstawienie problemu na GKRPA w jedwabnem.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miejski w Jedwabnem - zamieszczenie informacji na stronie Urzędu, wspólne kontrole z pracownikami UM

2. Gminna komisja ds Rozwiązywania problemów Alkoholowych dotycząca współpracy przy ujawnianiui zwalczaniu przypadków łamania zakazu spozywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

mł. asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 86 474 1011 lub 474 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży w tym osób nieletnich moralnie zagrożonych w rejonie ulicy Nadstawnej w Przytułach, za budynkami gospodarczymi posesji nr 14, przy ul. Kościelnej.Zagrożenie nasilone w godzinach 6:00-21:00. Przyczyną zagrożenia jest spozywanie alkoholu w miejscu publicznym skutkujące zaśmiecaniem chodników oraz terenu zielonego. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

październik 2019 - kwiecień 2020

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów  w celu zapoznania z problemem, wspólne patrole z policjantami z PP Jedwabne, spotkania z pracownikami UG w Przytułach, przedstawienie zagadnienia podczas posiedzenia GKRPA w Przytułach i zamieszczenie informacji na stronie UG w Przytułach. Planowane jest również represjonowanie sprawców wykroczeń.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych - współpraca przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

sierż. szt. Karolina Narolewska

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 86 4741050 lub 4741052

tel. kom. 885997228

e-mail: dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Bronowo, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nart, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Wierciszewo, Witkowo, Wizna, Włochówka, Zanklewo, Lisno, Podkosacze, Rusiniec.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spozywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w m. Wizna na ul. Żabiej ( za budynkiem ) - codziennie, całodobowo. Przyczyną w/w zagrożeń jest fakt, iż miejsce to jest mało widoczne, osłonięte krzewami oraz usytuowane w pobliżu paru punktów sprzedaży alkoholu. Skutek - zanieczyszczanie ulicy.

 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców oraz własnego rozpytania.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, spotkanie z Wójtem Gminy Wizna oraz mieszkańcami gminy. Planowane spotkanie z włascicielem posesji sąsiadującej ze wskazanym miejscem zagrozonym oraz kierownikiem sklepu. Wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Reagowanie na popełnione wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu także wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. Każdorazowo represjonowanie sprawców ujawnionych wykroczeń.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej UG, organizacja uprzątnięcia terenu

2. Kierownik sklepu - organizacja uprzątnięcia terenu oraz usunięcie krzaków

3. Właściciel posesji sąsiadującej z miejscem zagrożonym - organizacja uprzątnięcia terenu

 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Wałęsanie się bezdomnych psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt gospodarczych, oraz brak nadzoru nad psami posiadającymi właściciela we wszystkie dni tygodnia od 06.00 do 22.00 w obrębie i na terenie wszystkich miejscowości Gminy Śniadowo - zgłoszenia na KMZB, oraz sygnały mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

pażdziernik 2019 - marzec 2020

zaplanowane działania:

Stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów z mieszkańcami w celu ujawniania miejsc występowania zagrożenia, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z sołtysami wsi na terenie gminy Śniadowo, rozmowa z Wójtem Gminy Śniadowo, oraz pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za zlecenie odłowień bezdomnych psów

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Referat rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Śniadowo - działania kontrolne w terenie

2. Wójt Gminy Śniadowo - współdziałanie.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Śniadowie - profilaktyka wśród młodzieży.

4. Rady sołeckie z miejscowości na terenie Gminy Śniadowo.

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

asp. Zbigniew Zięba

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 86 4741061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych we wszystkie dni tygodnia w godzinach 07.00 - 21.00 w rejonie sklepu w miejscowości Miastkowo ulica SZkolna i spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkaców oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB nr 9049, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przycztną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolnych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zaśmiecanie okolicy sklepu, gromadzenie się osób oraz głośnego i wulgarnego zachowania, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2020 - czerwiec 2020

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkania z członkami Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, spotkanie z właścicielem sklepu dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontrole punktów sprzedaży alkoholu
2. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie, instalacja monitoringu wizualnego w rejonie sklepu 
3. właściciel sklepu -  współpraca z pracownikami dotycząca ujawniania łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Agnieszka Dworakowska

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997235
e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Na całej długości ulicy targowej w Nowogrodzie do skrzyżowania z ulicą glogera dochodzi do handlu w pasie drogowym, po obu stronach ulicy, handlu na parkingach oraz nieprawidłowego parkowania (każda sobota miesiąca od 6.00 0 13:00).

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców hminy Nowogród oraz pracowników Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane podczas obchodu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy Nowogród, wspólne obchody i kontrole z pracownikami KZB w Nowogrodzie, wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie o zamontowanie kamer monitoringu w tym rejonie oraz oznakowania B-36 - zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach ulicy Targowej, a także tabliczek zakaz handlu na parkingach,Wystąpienie do KZB w Nowogrodzie o mozliwość postawienia ogrodzenia od strony ulicy Targowej uniemożliwiającego handel z terenu targowiska na ulicę, wspólne działania z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Łomży oraz funkcjonariuszami WRD KMP Łomża w ramach akcji ZNICZ w dniu 26 października 2019 roku - rejon targowiska w godzinach porannych.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Podlaski Urząd Celno Skarbowy w Białymstoku Delegatura w Łomży- wspólne kontrole i obchody ukierunkowane na ujawnianie osób handlujących wyrobami tytoniowymi bez poslkich znaków skarbowych akcyzy

2.Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie- wspólne obchody pracowników urzedu z funkcjonariuszami PP w Nowogrodzie

3. Urząd Miejski w Nowogrodzie - informacja na stronie internetowej urzędu o trwającym planie działania priorytetowego, zakres jego działania. Ustawienie oznakowania, które pozwoli usprawnić i upłynnić ruch na ulicy, w dni kiedy funkcjonuje targowisko miejskie.

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

/pełniący obowiązki/

asp. szt. Krzysztof Mikucki

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 86 4741032
tel. kom. 885997234
email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Na terenie Gminy Zbójna problem stanowi poruszanie się pieszych niestosujących się do przepisów ujętych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Z informacji przekazywanych przez część społeczeństwa gminy wynika, że osoby piesze poruszają się poza obszarem zabudowanym po niewłaściwej stronie drogi, zwłaszsza w okresie jesienno - zimowym także bez elementów odblaskowych, a w miejscowości Zbójna, w ciągu drogi W645 przechodzą przez jezdnię nie korzystając z przejśc dla pieszych. Osoby piesze często poruszają się poza terenem zabudowanym będąc w stanie nietrzeżwości, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana przez mieszkańców gminy.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2019 - luty 2020

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na wykroczenia popełniane przez osoby piesze.Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat konsekwencji prawnych wynikających z PRD. Wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu celem wzmożenia działań i osiągnięcia zamieszczonego celu. Przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami oraz współpraca z funkcjonariuszami Wydziału ruchu Drogowego w ramach działań "Pieszy" na terenie Gminy Zbójna. Realizowanie spokań w szkołach z dziećmi i młodzieżą na których zostanie przekazana wiedza z zakresu ruchu drogowego. A także przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z właścicielami sklepów na terenie gminy celem poinformowania o konsekwencjach prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Zbójnej - zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania w miejscowości Zbójna z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla mieszkańców.

2. Wystąpienie do WRD KMP Łomża z wnioskiem o realizację wspólnych działań przeprowadzonych w rejonie szkoły w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły".

3. Współpraca ze Strażą Leśną Nadleśnictwa nowogród w zakresie porządku na drogach prowadzących przez tereny leśne.