Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży - Kontakt - KMP Łomża

Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

Data publikacji 14.04.2008

 Telefoniczny:  
 
Nr alarmowy:     112 
     
 
    Fax:    86 4741215      
  
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
 
tel: 86 474 11 00
 

*  E-mail:       komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9


 

* Osobiście:

Komendant Miejski Policji w Łomży lub I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:00 do 17:00


 
KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY
 
  - Wydział Prewencji                                       (sekretariat)               86 474 1300
  - Wydział Ruchu Drogowego                        (sekretariat)               86 474 1270
  - Wydział Parolowo - Interwencyjny             (sekretariat)              86 474 1209
  -  Wydział Dochodzeniowo - Śledczy            (sekretariat)               86 474 1450
  - Wydział Sztab Policji                                   (sekretariat)               86 474 1209
  - Wydział Kryminalny                                    (sekretariat)               86 474 1240
  - Wydział d/w z PG                                         (sekretariat)               86 474 1470
  - Wydział Administracyjno - Gospodarczy  (sekretariat)               86 474 1590
  - Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia                                           86 474 1401
  - Zespół Komunikacji Społecznej                                                   86 474 1118