Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży - Kontakt - KMP Łomża

Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

 Telefoniczny:  
 
Nr alarmowy:     997 lub 112 
     

Oficer dyżurny KMP:  86 4741212  

    Fax:    86 4741215      
  
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
 
tel: 86 474 11 00
 

*  E-mail:       komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9


 

* Osobiście:

Komendant Miejski Policji w Łomży lub I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:00 do 17:00


 
KONTAKT:
 
  - Wydział Prewencji                                 (sekretariat)               864741300
  - Wydział Ruchu Drogowego                  (sekretariat)               864741270
  - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy    (sekretariat)               864741450

 

 

 
  
 
  

Praca w Policji