Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży - Kontakt - KMP Łomża

Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

 Telefoniczny:  
 
Nr alarmowy - 997 lub 112 
     

Oficer dyżurny KMP - 86 4741212  

    Fax:    86 4741215      
  

*  E-mail:       komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9


 

* Osobiście:

Komendant Miejski Policji w Łomży lub I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach od 15:00 do 17:00


 
KONTAKT:
 
    - Wydział Prewencji                                (sekretariat)               86- 474 1300
     - Wydział Ruchu Drogowego                 (sekretariat)               86- 474  1270
     - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy    (sekretariat)               86- 474  1450