Wykroczenia - KMP Łomża

Wykroczenia

Wykroczenia

Data publikacji 23.04.2008


 

Zespół Wykroczeń Wydział Prewencji KMP w Łomży

aspirant sztabowy Katarzyna Zuzga

47 717 1302

starszy aspirant Anna Piotrowska

47 717 1109

aspirant Justyna Samluk

 

47 717 1282

sierżant sztabowy Izabela Białomyzy

47 717 1106

sierżant sztabowy Natalia Tarcicka

47 717 1322

starszy posterunkowy Agnieszka Nicikowska

47 717 1324

starszy posterunkowy Beata Pawelczyk

 47 717 1324