Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

aspirant sztabowy Karol Kołodziejczyk

numer telefonu 477171280

(sala odpraw dzielnicowych: 477171294)

Rewir Dzielnicowych

ulica Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu, gromadzenie się nieletnich oraz głośne zachowanie do którego dochodzi na placu zabaw w Łomży, ul. Słowackiego 5 a Słowackiego 6 w godzinach od 8:00 do 1:00. Na skutek powyższego może dochodzić do demoralizacji małoletnich, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku, zakłócania ciszy nocnej oraz negatywnego odbioru społecznego. Przyczyną wyżej wymienionych czynów jest niska świadomość obowiązujących przepisów prawnych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, własnego rozpoznania oraz naniesienia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym miejscu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

sierpień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mkieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnania wykroczeń, sporządzenia Karty Zadania Doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej, sporzadzenie wystąpienia do zarządcy terenu o ewentualny monitoring.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. Administracja Łomzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - objęcie monitoringiem wskazanego miejsca.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. szt. Patrycja Łomotowska

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych w Łomży na ulicy Reymonta pomiędzy blokami 6 i 7. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożeń zgłoszonych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz małą liczbą miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy) oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2023 - styczeń 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców.

2. Administracja ŁSM - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniająch wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

Zastępstwo

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

 

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

W rejonie garaży, na wysokości jednostki wojskowej przy ulicach: Piłsudskiego, Raganowicza, Przykoszarowej oraz Alei Legionów w Łomży zdiagnozowano zagrożenie polegające na niszczeniu mienia w postaci uszkodzeń zaparkowanych pojazdów przy wyżej wymienionej jednostce. Wskazane zagrożenie występuje całodobowo. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych ustaleń, sygnałów wpływajacych od pracowników jednostki wojskowej oraz odnotoanych interwencji policji. Przyczyną zdiagnozowanego zagrozenia może być między innymi brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania. 

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej i wspólne obchody, wzmożona kontrola własna, aktywizacja lokalnych wspólnot, działania z dzielnicowymi sąsiednich rejonów

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Rada osiedla - rozmowy na temat występującego problemu

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

st. sierż. Damian Serafiński

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów osobowych w szczycie bloku ul. Małachowskiego 5, od strony banku PKO. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy) oraz na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

11 październik 2023 roku do 11 kwiecień 2023 roku

zaplanowane działania:

 1. Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego w miesiącu październik 2023
  dot. zdiagnozowanego zagrożenia i w razie potrzeby jego powtarzanie.
 2. Powiadomienie w miesiącu październik 2023 Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia stosownych kroków w ramach swoich kompetencji (podjęcie wspólnych obchodów).
 3. Informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełniania wykroczeń przez cały okres trwania działania.
 4. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu przez cały okres trwania działania.
 5. Powiadomienie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu październik 2023
  o zaistniałym zagrożeniu, oraz umieszczenie zadania na stronie ŁSM.
 6. Przeprowadzenie w miesiącu kwietniu 2023 rozpoznania wśród mieszkańców pobliskich bloków celem weryfikacji, czy zagrożenie nadal występuje

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 1. Straż Miejska – częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących się przyczynić do wyeliminowania istniejących zagrożeń.
 2. Administracja ŁSM – wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia
 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

asp. Katarzyna Szabłowska

 

tel. 47 717 1113

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

W rejonie bloków numer 16 i 18 przy ulicy Sybiraków w Łomży, zdiagnozowano zagrożenie polegające na niestosowaniu się do znaku B-35 "zakaz postaju". Wskazane zagrożenie występuje przez całą dobę. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych ustaleń, sygnałów wpływających od mieszkańców bloków 16 i 18 w Łomży, przy ulicy Sybiraków, odnotowanych interwencji. Przyczyną zdiagnozowanego zagrożenia może być między innymi brak jednoznacznego oznakowania miejsc parkingowych w rejonie wyżej wymienionych bloków oraz niski poziom wiedzy społeczności lokalnej dotyczących przepisów prawa ruchu drogowego. Oczekiwania społeczności lokalnej - zminimalizowanie popełniania wykroczeń.

źródło informacji o zagrożeniu:

informacja na temat występującego zagrożenia została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowa z zarządcą osiedla i wspólne patrole, umieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na stronie internetowej spółdzielni, sporzadzenie Karty Zadania Doraźnego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie planu priorytetowego

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa - wspólne obchody

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży

asp. szt. Sławomir Mikucki

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócenie ładu i porządku, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie bloku przy ulicy Kazańskiej 12 w Łomży w godzinach od 5:00 do 22:00. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zakłócenie porządku publicznego oraz zaśmiecanie terenu ogólnodostępnego. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, sporządzenie Katry Zadania Doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej, wspólne obchody z administratorem bloku, wspólne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja osiedla - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Karol Lisek

 

 

 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku przez osoby gromadzące się na boisku na przeciwko bloku przy ulicy Księcia Janusza 18. Osoby te spożywają alkohol, głośno się zachowują, używają słów wulgarnych, zaśmiecają przy tym miejsce publiczne. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujacych przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców miedzy innymi poprzez zakłócanie spoczynku nocnego jak i ładu oraz porządku publicznego przez osoby zachowujące się głośno i wulgarnie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie możliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby spożywajace alkohol w parku między budynkami 4, a 6 na ulicy Księżnej Anny w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie porządku publicznego.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

st. asp. Marcin Białasiewicz

 

 

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – nr 20, 20A (oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa (nieparzyste) od 1 do 35, ul. Polowa (parzyste) od 6 do 14, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów osobowych w Łomży na ulicy Nowej.  Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożeń zgłoszonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz małą liczba miejsc parkingowych. Mieszkańcy osiedla oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrożenia poprawi komfort ich życia. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. szt. Rafał Ramotowski

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zjazd (numery parzyste);

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu (całodobowo) przy ulicy Stary Rynek na ławkach oraz pod filarami przy pasażu handlowym, a także zaśmiecanie miejsca publicznego, akty wandalizmu i zakłócanie ładu oraz porządku publicznego. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy).

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowy z administratorem osiedla.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

pełniący obowiązki

st. sierż. Piotr Pieńkowski

 

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska, ul. Polowa 26

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zagrożonych demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw znajdującym się przy ulicy Pięknej 10 - całodobowo.

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania i z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej, rozmowy z mieszkańcami okolicznych domów i bloków, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

pełniący obowiazki

st. sierż. Piotr Pieńkowski

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zgromadzonych demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu, akty wandalizmu na terenie zielonym oraz placu zabaw w Łomży przy ulicy Dmowskiego 2-8. Do powyższych zjawisk dochodzi całodobowo. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnej. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów. Wskazany problem wpływa na komfort mieszkańców pobliskich bloków między innymi zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku przez osoby gromadzące się we wskazanym miejscu. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi należy podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2023 - listopad 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, powiadomienie i współne działania ze Strażą Miejską, w trakcie obchodu informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszanych norm prawnych, wzmożona kontrola własna,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

sierż. szt. Kamil Skłodowski

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie pasażu handlowego przy ulicy Wojska Polskiego 38. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach pomiędzy 18.00 a 2.00, każdego dnia tygodnia z nasileniem w weekendy. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców okolicznych domów. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów lub lekceważące podejście do ich egzekwowania. Skutkuje to zwiększeniem zachowań patalogicznych na tym terenie, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Głównym problemem we wskazanym miejscu jest zakłócanie ładu i porządku publicznego poprzez głośne zachowania klientów baru z kebabem oraz zaśmiecania miejsca publicznego. Społeczeństwo oczekuje wyeliminowania w znacznym zakresie powyższego problemu co zwiększypoziom bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole i kontrola terenu.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zagrożonych demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego, spożywanie alkoholu na terenie obszaru handlowego, aleja Park w Łomży przy Alei Legionów 60. Do powyższych zjawisk dochodzi całodobowo. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB i własnej obserwacji. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujacych przepisów. Wykazany problem wpływa na komfort użytkowników między innymi poprzez zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku przez osoby gromadzące się w wskazanym miejscu. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi należy podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - styczeń 2024

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, propagowanie zadania priorytetowego, wspólny obchód z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń.

2. Administrator terenu - nawiązanie kontaktu i ustalenie warunków współpracy w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z wyżej wymienionej przestrzeni.

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

asp. Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób nieletnich w rejonie szkoły w Nowych Kupiskach (numer posesji 137) zagrożonych demoralizacją, zaśmiecających oraz niszczących mienie. Pracownicy szkoły oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrożenia poprawi komfort ich pracy oraz uchroni obiekt szkoły przed dewastacją i aktami wandalizmu. Natomiast okoliczni mieszkańcy oczekują poprawy stanu bezpieczeństwa. Przyczyną wyżej wymienionego zagrożenia jest niska świadomość społeczeństwa pod kątem znajomości obowiązujących przepisów prawnych, Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od pracowników szkoły

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców oraz zastaną młodzież o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, skierowanie pisma do Urzędu Gminy Łomża o poprawie monitoringu znajdującego się na terenie obiektu, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, promowanie zdania podczas spotkań z mieszkańcami, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nowych Kupiskach - wspólne obchody celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejącego zagrożenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. szt. Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających  i spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wygoda, przy ulicy Łomżyńskiej 2 w godzinach od 9 do północy. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości, informacja od sołtysa oraz ustalenia własne. Przyczyną moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujących przepisów prawa oraz niechęć niektórych mieszkańców do dostosowania się do obowiązujących przepisów.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

sierż. szt. Zbigniew Puchała

 

 

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ulice: Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, 33-go Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska – numery nieparzyste, Wąska, Wesoła, Zielona;

Budy Mikołajka, Budy Czarnockie, Czarnocin, Nowy Cydzyn, Stary Cydzyn, Dobrzyjałowo, Drożęcin Lubiejewo, Drożęcin Stary, Górki Szewkowo, Górki Sypniewo, Jeziorko(ul. Długa numery parzyste; Makowa, Lawendowa, Sportowa, Różana, Jaśminowa, Przemysłowa, Leszczynowa, Brzozowa, Leśna, Akacjowa, Sosnowa, Grzbowa, Nowa,), Kisielnica, Kobylin, Murawy, Marianowo, Nagórki, Pęza, Rządkowo.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowania ulic Czarnockiej oraz Fortecznej w Piątnicy. Źródłem informacji o powyższym problemie jest KMZB oraz informacje uzyskane przez dzielnicowego rejonu nr XVII w rozmowach z mieszkańcami.

Realizacja zadania będzie następowała w godz. 7:00 -23:00 od poniedziałku do niedzieli.    

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych przez mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

okres obowiązywania planu:

październik 2023 - kwiecień 2024

zaplanowane działania:

W ramach obchodu podległego rejonu służbowego dzielnicowy będzie kontrolował  rejon  skrzyżowania ulic Czarnockiej oraz Fortecznej w Piątnicy oraz teren przyległy.  Reagowanie na popełniane wykroczenia w w/w rejonie.

a) ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie w trakcie trwania zadania priorytetowego,

b) sporządzenie Karty Zadania Doraźnego ( listopad  2023r.)

c) promowanie w ramach spotkań KMZB min. raz w kwartale,

d) wspólne obchody dzielnicowym z sąsiedniego rejonu min. raz w kwartale.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 1. Zarządca drogi ulicy Czarnockiej.
 2. Urząd Gminy w Piątnicy.
 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

sierż. szt. Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ulice: Cmentarna, Jedwabieńska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Stawiskowska (numery parzyste), Szkolna;

Choszczewo, Drozdowo, Elżbiecin, Guty, Jeziorko – (ul Długa - numery parzyste, Chabrowa, Rumiankowa, Topolowa, Wierzbowa,) Kalinowo, Kałęczyn, Kownaty, Kosaki, Krzewo, Nowe Krzewo, Niewodowo, Olszyny Kolonia, Olszyny, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niestosowanie się do znaku B-35 „Zakaz postoju” przez kierujących pojazdami na ul. Cmentarnej w Piątnicy w rejonie cmentarza. Źródłem są informacje uzyskane przez dzielnicowego rejonu nr XVIII. Niestosowanie się po powyższego znaku przez kierujących pojazdami poprzez postój pojazdów w miejscu objętym zakazem powoduje utrudnienia ruchu pieszym i innym pojazdom, zwłaszcza w okresie świąt „Wszystkich Świętych”, co niesie za sobą zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Systematyczna realizacja powyższego działania znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, osób odwiedzających cmentarz, a zarazem spełnienie oczekiwań społeczeństwa zamieszkującego Gminę Piątnica.

Realizacja zadania będzie następowała w godz. 8:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2023 - kwiecień 2024

zaplanowane działania:

W ramach obchodu podległego rejonu służbowego Dzielnicowy będzie kontrolował wskazane miejsce.  Reagowanie na popełniane wykroczenia z art. 92 par 1 KW.

 1. ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie w trakcie trwania zadania priorytetowego,
 2. sporządzenie Karty Zadania Doraźnego ( min. raz na kwartał)
 3. promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami (min. raz na kwartał )

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Dla osiągnięcia zakładanego celu nie jest konieczna współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne

Zastępstwo

st. sierż. Grzegorz Tyszka

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1013

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców m. Przestrzele, Kucze Wielkie, Kucze Małę, Kuczewskie, Siestrzanki, Nadbory oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie w/w wsi wymagającym długotrwałego działania jest min. niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów, poprzez ich zabezpieczenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w w/w miejscowościach są także bezpańskie psy.  Zagrożenie to występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w/w wsi, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych. Oczekiwaniami społeczeństwa jest zmniejszenie ilości psów biegających luzem bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych przez mieszkańców oraz zgłoszeń na KMZB.

okres obowiązywania planu:

październik 2023 - marzec 2024

zaplanowane działania:

- Październik 2023 r. sporządzenie Kart Zadania Doraźnego i jego systematyczne powtarzanie.

- Październik 2023 r. – Marzec 2024 r. - bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez właścicieli zwierząt (psów)              

- Październik 2023 r. – Marzec 2024 r. - przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami w/w miejscowości dotyczących realizacji planu działania priorytetowego jak też rozpytywanie mieszkańców na okoliczność efektywności podjętych działań poprawy bezpieczeństwa,

- Październik 2023 r. – Marzec 2024 r. - wspólne obchody na w/w miejscowości z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu przez cały okres realizacji planu przynajmniej raz w miesiącu  celem wzmożenia działań i osiągnięcia zamierzonego celu,

- Październik 2023 r. – Marzec 2024 r. - współpraca z Urzędem Miasta Jedwabne w sprawie odłowu bezpańskich psów na wskazanym terenie  jak też przekazywanie mieszkańcom informacji o obowiązujących przepisach w sprawie zachowywania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz o zapewnieniu właściwych warunków hodowanym zwierzęciem (psom),

- Październiki 2023 r. – Marzec2024 r.  współpraca z gabinetem weterynaryjnym, aktualnie posiadającym umowę z UM Jedwabne, w zakresie propagowania ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa,

- Październik 2023 r. – Marzec 2024 r. - współpraca z radnymi i sołtysami wskazanych wsi poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami jak też  w formie przekazywania ulotek w sprawie przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń oraz z Ustaw o Ochronie Zwierząt i Ustawy o Ochronie Zdrowia Zwierząt oraz Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 1. Urząd Miasta w Jedwabnem - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obwieszczenia dotyczącego trwania planu działania priorytetowego
 2. Gabinety Weterynaryjne, popularyzacja działań dot. sterylizacji zwierząt mająca na celu zwiększenie świadomości   społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich
 3. Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dot. zagrożeń związanych z luzem biegającymi psami
 4. Działanie na rzecz adopcji bezpańskich psów z Urzędem Miasta w Jedwabnem  i współpracującymi z nim organizacjami pozarządowymi
 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

st. sierż. Grzegorz Tyszka

 

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców miejscowości: Przytuły, Przytuły - Kolonia, Mieczki, Borowskie, Bagienice i Obrytki oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie wyżej wymienionych wsi wymagającym długotrwałego działania jest między innymi niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów, poprzez ich zabezpieczenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w wyżej wymienionych miejscowościach są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wyżej wymienionych wsi, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, powodem takiego zachowania może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych. Oczekiwaniami społeczeństwa jest zmniejszenie ilości psów biegających luzem bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2023 - grudzień 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości objętych planem priorytetowym, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniegorejonu, współpraca z Urzędem Gminy w Przytułach w sprawie odłowu bezpańskich psów, współpraca z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi i sołtysami wskazanych wsi poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

2. Gabinet Weterynaryjny. Lekarz Wterynarii - poopularyzacja działań dotyczących sterylizacji zwierząt majaca na celu zwiększenie świadomosci społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich psów.

3. Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z luzem biegającymi psami.

 

Dzielnicowy Wizny

Zastępstwo

asp. Karolina Narolewska

 

 

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców wsi Rytki, Męczki, Boguszki, Jarnuty, Zanklewo i Małachowo oraz zagrozeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie wyżej wymienionych miejscowosci wymagajacym długotrwałego działania jest niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów. Problemem tych miejscowosci są też bezpańskie psy.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2023 - wrzesień 2023

zaplanowane działania:

sporzadzenie KZD, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, współpraca z Urzędem Gminy, współpraca z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi i sołtysami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu informacji dotyczącej trwania planu priorytetowego

Gabinety Weterynaryjne - popularyzacja działań dotycząca sterylizacji zwierząt majaca na celu zwiększenie swiadomości społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich psów

Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie własciwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dotyczacych zagrozeń zwiazanych z luzem biegajacymi psami

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

asp. Karolina Narolewska

 

 

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców Rutkowskie, Wierciszewo, Sieburczyn, Sambory, Ruś i Sulin oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie w/w wsi wymagającym długotrwałego działania jest min. niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów, poprzez ich zabezpieczenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w w/w miejscowościach są także bezpańskie psy.  Zagrożenie to występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w/w wsi, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych. Oczekiwaniami społeczeństwa jest zmniejszenie ilości psów biegających luzem bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2023 - marzec 2024

zaplanowane działania:

- Sporządzenie Kart Zadania Doraźnego raz w miesiącu.

-  wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez właścicieli zwierząt (psów)               

- wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami w/w miejscowości dotyczących realizacji planu działania priorytetowego jak też rozpytywanie mieszkańców na okoliczność efektywności podjętych działań poprawy bezpieczeństwa,

- wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - wspólne obchody na w/w miejscowości z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu przez cały okres realizacji planu przynajmniej raz w miesiącu  celem wzmożenia działań i osiągnięcia zamierzonego celu,

- wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - współpraca z Urzędem Gminy Wizna w sprawie odłowu bezpańskich psów na wskazanym terenie  jak też przekazywanie mieszkańcom informacji o obowiązujących przepisach w sprawie zachowywania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz o zapewnieniu właściwych warunków hodowanym zwierzęciem (psom),

- wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - współpraca z gabinetem weterynaryjnym, aktualnie posiadającym umowę z UG Wizna, w zakresie propagowania ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa,

- wrzesień 2023 r. – marzec 2024 r. - współpraca z radnymi i sołtysami wskazanych wsi poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami jak też  w formie przekazywania ulotek w sprawie przepisów wynikających z Kodeksu Wykroczeń oraz z Ustaw o Ochronie Zwierząt i Ustawy o Ochronie Zdrowia Zwierząt oraz Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 1. Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obwieszczenia dotyczącego trwania planu działania priorytetowego
 2. Gabinety Weterynaryjne, popularyzacja działań dot. sterylizacji zwierząt mająca na celu zwiększenie świadomości   społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich
 3. Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dot. zagrożeń związanych z luzem biegającymi psami
 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo   

st. sierż. Adrian Gajko

 

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach w Gminie Śniadowo, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zagrożenia spowodowane kierowaniem pojazdami mechanicznymi pod działaniem alkoholu. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców Gminy Śniadowo oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być nieprawidłowa infrastruktura drogowa, niska świadomość mieszkańców odnośnie obowiązujących norm prawnych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. poprzez narastające zagrożenie w ruchu drogowym, narastającą liczbę zdarzeń drogowych na terenie Gminy Śniadowo, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2023 - marzec 2024

zaplanowane działania:

1) Stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu przez cały okres trwania planu priorytetowego.

2) Regularne prowadzenie akcji trzeźwości w Gminie Śniadowo we współpracy z WRD KMP w Łomży          w trakcie trwania planu priorytetowego.

3) Spotkania z lokalną społecznością, przeprowadzanie rozmów z młodymi kierowcami w celu uświadamiania powagi problemu przez cały okres trwania planu priorytetowego.

4) Sporządzenie w miesiącu październiku 2023r KZD i jego cykliczne powtarzanie celem zaangażowania do współpracy i działań  innych służb policyjnych .

5) W miesiącu październik – listopad 2023r wystąpienie do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową celem poprawy bezpieczeństwa na drodze poprzez modernizację infrastruktury.

6) W marcu 2024 roku przeprowadzenie rozpoznania wśród mieszkańców m. Śniadowo czy zagrożenie nadal występuje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Wójt Gminy Śniadowo i GKRPA – współpraca w zakresie identyfikacji osób naruszających obowiązujące normy prawne

2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – współpraca w zakresie poprawy infrastruktury drogowej

3) Zarząd Dróg Powiatowych – współpraca w zakresie poprawy infrastruktury drogowej

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych i młodzieży we wszystkie dni tygodnia w godzinach 15:00-24:00           w Miastkowie ul. Łomżyńska za budynkiem GOK  na terenie placu zabaw oraz w rejonie sceny. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych  mieszkańców, zgłoszenie na KMZB, oraz  potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych a także popełnianych wykroczeniach związanych z nieobyczajnymi wybrykami. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zaśmiecanie danego miejsca, które przeznaczone jest do odpoczynku dla rodzin z dziećmi ze względu na znajdujący się tam plac zabaw dla dzieci a także miejsce w którym można korzystać z urządzeń do ćwiczeń na powietrzu. Gromadzenie się osób oraz głośne i wulgarne zachowania, mogą to ograniczać, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2023 - marzec 2024

zaplanowane działania:

1) Stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu przez  cały okres trwania planu priorytetowego.

2) Sporządzenie w miesiącu październiku KZD i jego cykliczne powtarzanie celem zaangażowania do współpracy i działań  innych służb policyjnych .

3) Przeprowadzanie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca  oraz okolicznymi mieszkańcami i pracownikami GOK ( 01. 10.2023-31.03.2024 rok ).

4) Spotkanie z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu                     w miejscach niedozwolonych ( miesiąc  październik - listopad 2023 rok)

5) W miesiącu październiku 2023r spotkanie oraz wspólne obchody z pracownikami i dyrektor    GOK-u w m. Miastkowo dot. współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu oraz identyfikacji osób naruszających obowiązujące normy prawne

6) W marcu 2024 roku przeprowadzenie rozpoznania wśród okolicznych mieszkańców czy zagrożenie nadal występuje.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie – działania kontrolne sklepów

2) Wójt Gminy Miastkowo – współdziałanie w sprawie instalacji monitoringu.

3) Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie – profilaktyka wśród młodzieży oraz współpraca                      z pracownikami dot. ujawniania łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

pełniący obowiązki

 

st. sierż. Łukasz Kamiński

 

 

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1034
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

W rejonie nr 25 obejmującym swoim działaniem miasto Nowogród, pow. łomżyński jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców miasta oraz zgłoszeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie Nowogrodu, wymagającym długotrwałego działania jest nie stosowanie się przez mieszkańców miasta oraz osób korzystających z targowiska do znaku B 36 zakaz zatrzymywania się i postoju w miejscu zabronionym utrudniającym korzystanie chodnika, pobocza. Zagrożenie to występuje zazwyczaj w weekendy, kiedy to na ul. Targowej w Nowogrodzie odbywa się cotygodniowa „ Targowica”. Dodatkowo podczas sobót handlowych zdarzają się sytuacje, że dochodzi do handlu nie na placu do tego przeznaczonym a na okolicznych chodnikach i parkingach, co również stwarza zagrożenie dla pieszych , którzy by ominąć kupujących niejednokrotnie wchodzą na jezdnie okalającą rynek. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogród a także osób korzystających z targowiska, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo nie tylko pieszych ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców Nowogrodu oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

wrzesień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami Nowogrodu, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wspólne działania z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Łomży, zamieszczenie informacji o zadaniu priorytetowym na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowogród.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miejski w Nowogrodzie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu

2. Radni Gminy i miasta Nowogród - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z osobami nie stosującymi się do przepisów prawa o ruchu drogowym.
 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

sierż. szt. Marcin Lipiński

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1033
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każdy wtorek w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców wsi gminy Zbójna oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie wsi w gm. Zbójna, wymagającym długotrwałego działania jest niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w gminie Zbójna są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę.

Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zbójna, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowanych, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak też mieszkańców i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

wrzesień 2023 - luty 2024

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wsi na terenie gminy Zbójna dotyczące realizacji planu, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wspólne działania z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi gminy Zbójna.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Zbójna - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu

2. Gabinet weterynaryjny - popularyzacja działań dotyczących sterylizacji

3. Radni i sołtysi miejscowości gminy Zbójna - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie  mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych

 

 

 

Powrót na górę strony