Rejony Dzielnicowych - Dzielnicowi - KMP Łomża

Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

starszy aspirant Agnieszka Dworakowska

numer telefonu 47 717 1280

(sala odpraw dzielnicowych: 47 717 1294)

Rewir Dzielnicowych

ulica Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz głośne zachowanie w rejonie bloków przy ulicy Słowackiego 11 a sklepu Prim Market Łomza przy ulicy Spółdzielczej 26 w Łomży, głównie w godzinach 6 - 22. Zagrozenie szczególnie nasilone jest w godzinach popołudniowych. Na skutek czego może dochodzić do demoralizacji nieletnich, zaśmiecania ładu i porządku, zakłócania ciszy nocnej oraz negatywnego odbioru społecznego. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku oraz własnego rozpoznania. Zarówno mieszkańcy jak również pracownicy sklepu oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym miejscu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mkieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnania wykroczeń, sporządzenia KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, obchody z administratorem bloku, sporzadzenie wystąpienia do zarządcy terenu o ewentualny monitoring, współne patrole z dzielnicowym z sasiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. Administracja Spółdzielni Jantar - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia oraz objęcie monitoringiem wskazanego miejsca.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

Zastęstwo

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowe) pojazdów osobowych przy ulicy Żeromskiego 4 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyzszy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców

2. Administracja Osiedla - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniajacych wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Rafał Baczewski

 

 

 

tel. 47 717 1283 

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, akty wandalizmu oraz zaśmiecanie w rejonnie Ogródków Działkowych "Wiarus", a blokiem przy ulicy Kamiennej 5. Źródłem informacji są skargi od mieszkańców pobliskiego bloku oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrożenia może być, to że miejsce jest ustronne sprzyjające spotkaniom grup osób oraz spożywaniu w tym miejscu alkoholu czego skutkiem jest zaśiecanie powyższego miejsca oraz zakłócania ładu i porzadku publicznego w tym miejscu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców oraz własnego rozpoznania. 

okres obowiązywania planu:

marzec 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody ze Strażnikami Miejskimi oraz dzielnicowymi przyległych rejonów, spotkania z mieszkańcami w punkcie przyjęć interesantów, wzmożona kontrola własna.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Wspólnota Mieszkaniowa bloku przy ulicy Kamiennej 5 - rozmowy na temat występującego problemu

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż. Marek Marchewka

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, akty wandalizmu oraz zaśmiecanie w rejonie Pasazu przy ulicy Śniadeckiego. Źródłem informacji jest KMZB, informacje od mieszkańców pobliskich bloków oraz własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrozenia może być, to ze w pasażu handlowym znajdują sięsklepy monopolowe, sprzyjajace spotkaniom grup osób oraz spozywaniu w tym miejscu alkoholu czego skutkiem jest zaśmiecanie powyższego miejsca oraz zakłócanie ładu i porzadku publicznego w tym miejscu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

sporzadzanie KZD, wspólne obchody ze Strażą Miejską, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania z najemcami pasażu handlowego

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozmowy na temat podejmowanych działań

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

st. sierż. Rafał Baczewski

/zastępstwo/

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych przy bloku przy ulicy Szmaragdowej 7 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczna w zakresie przepisów ruchu drogowego jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

nformacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowa z zarządcą osiedla w sprawie ewentualnego monitoringu, umieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na stronie internetowej spółdzielni

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Administracja osiedla - wspólne obchody celem identyfikacji osób poopełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży 

st. asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie altanki śmietnikowej przy ulicy Kazańskiej 8 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie terenu ogólnodostępnego.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - grudzień 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, współne obchody z administratoerem bloku, współne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja osiedla - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie osób, które spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne (całodobowo, głównie mieszkańcy osiedla) przy bloku na ulicy Kazańskiej 2 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujących przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie spoczynku nocnego jak i ładu oraz porzadku publicznego przez osoby zachowujące się głośno i wulgarnie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - grudzień 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie mozliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w godzinach popołudniowych w sadzie przy ulicy Ks. Stanisława w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. przyczynązjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów prawa. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zakłócanie porzadku publicznego.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - grudzień 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchiodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

zastępstwo

asp. szt. Zbigniew Pawłowski

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – od nr 2 do 20A (parzyste) oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa od nr 1 do 39, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócane ładu i porzadku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecanie w okolicy pasażu handlowego w Łomży przy ulicy Aleja Legionów 7A. Przyczyną jest to, że w pasażu znajdują się dwa sklepy z alkoholem, a budynek posiada liczne przejściówki w których gromadzą sięosoby spożywające alkohol, skutkiem czego dochodzi do zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłóceń ładu i porządku.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne - zgłoszenia mieszkańców na KMZB.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - lipiec 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - wspólne patrole celem ujawnienia jak  największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożenia poprzez represjonowanie sprawców

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

pełniący obowiązki asp. szt. Andrzej Cekała

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie oraz żebractwo w okolicy sklepu na skrzyżowaniu ulic Długiej i Farnej w Łomży.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna, obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z mieszkańcami, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

asp. szt. Zbigniew Pawłowski

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego w godzinach 8 - 22 - teren niezamieszkałej, zabezpieczonej z zewnątrz kamienicy przy ulicy 3ego Maja 5 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia naniesionego wcześniej na KMZB. Brama oraz podwórze kamienicy jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób małoletnich zachowujacych się niezgodnie z obowiazujacymi normami prawnymi i społecznymi. Skutkiem braku reakcji na zaistniałe zagrozenie na pewno będzie pogłębiająca się demoralizacja młodszej części społeczeństwa.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

Kontrole wskazanego rejonu podczas codziennego obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, sporządzenie KZD, wspólne patrole z WPI, powiadomienie Straży Miejskiej, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

st. sierż. Marcin Lipiński

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób i spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w miejscu publicznym to jest w rejonie przejścia pomiędzy Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 1, a Ośrodkiem Opiekuńczo - Wychowawczym Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 5. Problem spożywania alkoholu i gromadzenia sięw tym rejonie osób istnieje od wielu lat, zadrzewienie oraz ławeczki sprzyjają wspomnianemu procederowi. Rejon ten jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób w tym również małoletnich.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - grudzień 2021

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu, rozmowa z mieszkańcami pobliskich bloków, współpraca ze Strażą Miejską, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, rozmowy z właścicielami i pracownikami pobliskich sklepów w sprawie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeżwym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

st. sierż. Kamil Skłodowski

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w obrębie mini - bulwarów przy ulicy Sosnowej a rzeczką Łomżyczką. Do powyzszych zjawisk dochodzi najczęsciej w godzinach pomiędzy 14.00 a 00.00, kazdego dnia tygodnia. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych domów. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujacych przepisów. Wskazany problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porzadku poprzez osoby będące pod wpływem alkoholu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole i kontrola terenu.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w obrębie dworca PKS w Łomży przy ulicy Legionów 50. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, obserwacji własnej. Przyczynązjawiska moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów. Wskazany problem wpływa na komfort użytkowników między innymi poprzez zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku przez osoby będące pod wpływem alkoholu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - styczeń 2022

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego, wspólny obchód z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń.

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

mł. asp. Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecajacych oraz spożywajacych alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce e rejonie posesji w miejscowosci Stare Kupiski, na końcu ulicy Sadowej. Źródłem informacji o zagrozeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszennie na KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkańców

okres obowiązywania planu:

martzec 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

propagowanie działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporzadzenia kZD, spotkanie z Radą Sołecką, działania z sołtysem miejscowości Stare Kupiski oraz z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, wzmożona kontrola własna

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

st. sierż. Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1

czwartek: 9:00 - 11:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie miejscowości Pniewo, przy ulicy Wesołej, przy dawnym budynku skupu mleka. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy miejscowości Pniewo oraz ustalenia własne. Przyczyną moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujących przepisów prawa, co skutkuje spożywaniem alkoholu i zaśmiecaniem w miejscu publicznym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy oraz informacja przekazana poprzez KMZB.

okres obowiązywania planu:

czerwiec 2021 - styczeń 2022

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania z mieszkańcami

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

st. asp. Marcin Białasiewicz

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ul. Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, Promienna,33 Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska (numery nieparzyste), Wąska, Wesoła, Zielona, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko ul. Długa, Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowania ulic Czarnockiej oraz Fortecznej w Piątnicy. Źródłem informacji o powyzszym problemie jest KMZB oraz własne rozpoznanie.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2021 - lipiec 2021

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

st. sierż. Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska (numery parzyste), Cmentarna, Jedwabieńska, Krótka, Szkolna i  Księdza Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Jeziorko ul. : Przemysłowa, ul. Sportowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Leszczynowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie parkingu przy ulicy Szkolnej 29, obok Szkoły Podstawowej w Piątnicy. Realizacja zadania następuje w godzinach od 8 do 23 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne   

asp. Emilian Trzciński

/ zastępstwo /

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1013

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie parku miejskiego w Jedwabnem przy Placu Jana Pawła II przez osoby dorosłe. Skutkuje to zaśmiecaniem oraz dewastacją mienia. Zagrożenie nasilone w godzinach od 6 do 22. Przyczyną zagrożenia jest łatwy dostęp do alkoholu z uwagi na okoliczne sklepy, brak monitoringu wizyjnego oraz roślinność sprzyjająca względnie anonimowemu popełnianiu wyżej wymienionych czynów.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

marzec 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

sporzadzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, współne patrole z policjantami z PP Jedwabne, spotkanie z urzędnikami Urzędu Miasta i Gminy Jedwabne

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miasta i Gminy w Jedwabnem - zamieszczenie informacji na stronie urzędu, spotkanie z Burmistrzem w sprawie ewentualnego monitoringu wizyjnego

2. Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadkóe łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych skutkujące spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem terenu rekreacyjno - sportowego w rejonie boiska miejscowości Nowa - Kubra 13. Zagrozenie nasilone w godzinach od 6 - 21. Przyczyną zagrozenia jest usytuowanie miejsca, osłonięte i mało widoczne dla okolicznych mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

luty 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, wspólne patrole miejsca z policjantami PP Jedwabne, spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Przytułach, zamieszczenie informacji o zagrozeniu na stronie internetowej UG w Przytułach

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

Dzielnicowy Wizny

asp. Jarosław Tafiłowski

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenia się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie altany rekreacyjnej oraz placu zabaw znajdujących się w miejscowości Mrówki w gminie Wizna. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz zgłoszenia na KMZB. Przyczyny to między innymi miejsce oddalone od zabudowań, zaciszne oraz zadaszone co sprzyja wyżej wymienionym zachowaniom. Skutkiem dopuszczania się wskazanych czynów jest przede wszystkim dewastacja mienia, zaśmiecanie miejsca publicznego, demoralizacja osób korzystajacych z danego obiektu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

marzec 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna, sporzadzenie KZD, spotkania z Radą Sołecką, wspólne działania z sołtysem miejscowości Męczki, 

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada Sołecka, obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

asp. Jarosław Tafiłowski

/zastępstwo/

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecajacych oraz spożywających alkohol w miejscu publicznym. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie parku w Wiźnie. Źródłem informacji o zagrożeniu są ustalenia własne, zgłoszenia mieszkańców danej miejscowości oraz zgłoszenie na KMZB. Przyczyny to między innymi miejsce zaciszne w sąsiedztwie sklepów. Skutkuje to dewastacją mienia, zaśmiecaniem miejsca publicznego, demoralizacją osób korzystających z danego obiektu. Działanie w godzinach: całodobowo.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

marzec 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszammi PP Wizna, wzmożona kontrola własna, sorzadzenie KZD, spotkanie z radą sołecką, działania z GKRPA

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - wspólny obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczajacych sięwykroczeń

2. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - kontrola pobliskich sklepów w zakresie prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych

3. Strażacy z miejscowej OSP- informowanie, zwracanie uwagi osobom odnośnie spożywania alkoholu i zagrożeń z tym związanych.

 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo    

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Parkowanie pojazdów ciężarowych na chodniku, oraz uszkadzanie chiodnika w wyniku nacisku dużego tonażu przy ulicy Szosowej w Śniadowie obok sklepu Biedronka. Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7 - 22 w godzinach otwarcia sklepu. Zagrożenie jest uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, oraz uczestników ruchu drogowego korzystających z jezdni oraz chodnika we wskazanej okolicy. Zagrożenie było zgłaszane poprzez KMZB.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

kwiecień 2021 - wrzesień 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, wystąpienie do Wójta Gminy Śniadowo o zmianę organizacji ruchu drogowego na wskazanym odcinku drogi, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami Śniadowa dotycz ących realizacji planu, sporządzenie KZD, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współne działania z policjantami WRD KMP Łomża w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowosci Śniadowo.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Śniadowo -zmiana organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej nr 105929B

2. Wójt Gminy Śniadowo - współdziałanie

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

sierż. szt. Marek Żyłowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób dorosłych we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7 do północy, w rejonie przystanku i świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaruzie, a także spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zagrozenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zaśmiecanie okolicy przystanku gdzie również w małej odległości znajduje sięplac zabaw dla dzieci, gromadzenie sięosób oraz głośnego i wulgarnego zachowania, dlatego też lokalne społeczeństwo oczekuje ograniczenia występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

lipiec 2021 - grudzień 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkania z członkami Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące współpracy przy ujawnianiu i zwalczaniu przypadków łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie - kontrole punktów sprzedaży alkoholu
2. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie
3. Sołtys wsi Zaruzie - współdziałanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Zbigniew Zięba

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1034
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Jak wynika ze wskazanych za pomocą KMZB, zagrożeń oraz informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Nowogród, obecnie dużym problemem na terenie gminy Nowogród, wymagającym długotrwałego działania jest nie zachowanie zwykłych ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym na terenie gminy Zbójna są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców Nowogrodu oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

marzec 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Nowogród, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z Urzędem Gminy Nowogród, sołtysami pobliskich miejscowości oraz z gabinetem weterynaryjnym w sprawie odłowu bezpańskich psów,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Nowogród - realizacja przedsięwzięć majacych na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

2. Sołtysi miejscowości na terenie gminy Nowogród - przekazanie informacji dla mieszkańców

3. Gabinet Weterynaryjny w Nowogrodzie - realizacja przedsięwzięć majacych na celu poprawę bezpieczeństwa

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

asp. Sławomir Dmoch

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1033
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika ze wskazywanych za pomocą KMZB, zagrożeń oraz informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Zbójna, obecnie dużym problemem na terenie gminy Zbójna, wymagającym długotrwałego dziuałania jest nie zachowanie zwykłych ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym na gminie Zbójna są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana poprzez KMZB, jak też mieszkańców i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

marzec 2021 - sierpień 2021

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez właścicieli zwierząt (psów), przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami gminy Zbójna, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współpraca z Urzędem Gminy Zbójna w sprawie odłowu bezpańskich psów, współpraca z sołtysami miejscowości z terenu gminy Zbójna, współpraca z fundacjami pomocowymi w sprawach ochrony praw zwierząt

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Zbójna - realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców