Dzielnicowi

Rejony Dzielnicowych

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. W ramach swoich kompetencji pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problemDzielnicowym można także przekazać informacje, które mogą doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują cykliczne spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Przewodnim tematem tego typu spotkań jest bezpieczeństwo. Funkcjonariusze prezentują słuchaczom między innymi zasady i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Chętnie wysłuchują także opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa. W myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywnej współpracy w tym zakresie. 

Informujemy mieszkańców, że z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez pocztę elektroniczną. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Podany adres email nie służy jednak do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Przy okazji wizyty u dzielnicowego można oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. -  do czego serdecznie zachęcamy.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych pracujących na terenie miasta Łomża oraz poszczególnych posterunków Policji na terenie całego powiatu łomżyńskiego. W tabeli umieszczone zostały także zadania priorytetowe określone przez dzielnicowych. Będą oni podejmować działania, które w konsekwencji mają doprowadzić do neutralizacji wskazanego zagrożenia.

 

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym poprzez pocztę elektroniczną nie służy także do powiadamiania o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji Policji.

W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru  112.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

KMP w Łomży

aspirant sztabowy Karol Kołodziejczyk

numer telefonu 477171280

(sala odpraw dzielnicowych: 477171294)

Rewir Dzielnicowych

ulica Partyzantów 48B, 18-400 Łomża

                                                                                                              

 

DZIELNICOWI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

I POSTERUNKÓW POLICJI W PIĄTNICY, JEDWABNEM, WIŹNIE, ŚNIADOWIE I NOWOGRODZIE

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 1:

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Krzysztof Mikucki

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997219 

e-mail:

dzielnicowy.lomza1@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 21 do 125  (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 180 do 216 (parzyste), ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 2 do 30 (parzyste), ul. Józefa Bema od nr 1 do 3C (nieparzyste), ul. Stanisława Moniuszki, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Konrada Wallenroda, ul. Pana Tadeusza

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się nieletnich, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz głośne zachowanie do którego dochodzi w Łomży przy ulicy Moniuszki 14 (plac zabaw oraz przy ŁSM przy ulicy Wyszyńskiego 8). Na skutek powyższego może dochodzić do demoralizacji małoletnich, zaśmiecania, zakłócania ładu i porządku, zakłócania ciszy nocnej oraz negatywnego odbioru społecznego. Przyczyną tych czynów jest niska świadomość obowiązujących przepisów prawnych. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz własnego rozpoznania. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania negatywnych zachowań we wskazanym miejscu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

luty 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mkieszkańców o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnania wykroczeń, sporządzenia KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, sporzadzenie wystąpienia do zarządcy terenu o ewentualny monitoring.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych mogących przyczynić się do wyeliminowania istniejących zagrożeń

2. Administracja Łomzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - objęcie monitoringiem wskazanego miejsca.

 

Rejon dzielnicowego Nr 2:

Dzielnicowy Łomży  

Pełniący obowiązki

st. asp. Marcin Białasiewicz

 

 

 

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997215

e-mail: dzielnicowy.lomza2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 218 do 230  (parzyste), ul. Zawadzka – nr 38, 40, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – od nr 1 do 11 (nieparzyste), ul. Józefa Bema od nr 5 do 39 (nieparzyste). ul. Katyńska, ul. Władysław Reymonta, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bolesława Prusa,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów osobowych w Łomży na ulicy Kopernika 3A. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożeń zgłoszonych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz małą liczbą miejsc parkingowych. Mieszkańcy osiedla oczekują, że wyeliminowanie powyższego zagrożenia poprawi komfort ich życia. Realizacja zadania będzie następowała całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

marzec 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami okolicznych bloków.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska- wspólne patrole celem ujawnienia jak największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożeń poprzez represjonowanie sprawców.

 

Rejon dzielnicowego Nr 3:

Dzielnicowy Łomży  

Zastępstwo

mł. asp. Katarzyna Szabłowska

 

 

 

 

tel. 47 717 1113

tel. kom. 885997214

e-mail:

dzielnicowy.lomza3@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Wyszyńskiego 8

wtorek: 09:30 - 10:30

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 131 do 157 (nieparzyste), ul. Szosa do Mężenina nr 18 do 90 (parzyste), ul. Jędrzeja Śniadeckiego od nr 10 do 30, ul. Przykoszarowa - od nr 12 do 26 (parzyste), ul. Wiosenna - od nr 8 do 52 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 59 do 99, ul. Chmielna, ul. Działkowa, ul. Handlowa, ul. Kamienna, ul. Majowa, ul. Mazurska, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa, ul. Tęczowa, ul. Turkusowa, ul. Żytnia, ul. Forteczna, ul. gen. Mariana Stanisława Raganowicza, ul. Konstytucji 3-go Maja, 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

W rejonie bloku numer 28 przy ulicy Śniadeckiego, a placem znajdującym się przy w/w bloku zdiagnozowano zagrożenie polegające na grupowaniu się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją, które popełniają czyny karalne. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego dnia od 7.00 do 22.00. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych ustaleń, sygnałów wpływajacych od mieszkańców bloku 28, odnotoanych interwencji i zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrozeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zdiagnozowanego zagrozenia może być między innymi usytuowana w pobliżu szkoła to jest. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcacych, co sprzyja gromadzeniu się młodzieży podczas przerw.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców oraz własnego rozpoznania. 

okres obowiązywania planu:

grudzień 2022 - maj 2023

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej i wspólne obchody, promowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań, spotkania z młodzieżą ZSMiO, wzmożona kontrola własna, rozmowy z administratorem i radą osiedla.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole, wspólne obchody

2. Rada osiedla - rozmowy na temat występującego problemu

 

Rejon dzielnicowego Nr 4:

Dzielnicowy Łomży 

sierż. Damian Serafiński

 

tel. 47 717 1283

tel. kom. 885997229

e-mail: dzielnicowy.lomza4@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Śniadeckiego od nr 1 do 35 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 8 (parzyste), ul. Przykoszarowa od nr 15 do 37 (nieparzyste), ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Stanisława Małachowskiego do ul. Zawadzkiej, ul. Małachowskiego

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca publicznego, zakłócanie ładu i porzadku w rejonie ławki przed blokiem na ulicy Śniadeckiego 3 w Łomzy przy 4 klatce schodowej (od strony pasażu handlowego") całą dobę. Źródłem informacji, są skargi od mieszkańców pobliskich bloków, własne rozpoznanie terenowe. Przyczyną zagrozenia moze być to, że miejsce jest ustronne w pobliżu sklepów monopolowych co sprzyja spotkaniom grup osób czego skutkiem jest zaśmiecanie powyższego miejsca oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego jak również popełnianie innych wykroczeń prewencyjnych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

grudzień 2022 - maj 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wspólne obchody ze Strażą Miejską, propagowanie zadania priorytetowego podczas odwiedzin rodzin, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa - rozmowy na temat podejmowanych działań

 

Rejon dzielnicowego Nr 5:

Dzielnicowy Łomży 

mł. asp. Katarzyna Szabłowska

 

tel. 47 717 1113

tel. kom. 507816198 

e-mail:

dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul.  Zawadzka od  nr 59 do 61 (nieparzyste), ul. Sybiraków od nr 6 do 22A (parzyste oprócz 24), ul. Wiosenna od nr 1 do 55 (nieparzyste), ul. Pszczela, ul. Słodka, ul. Słonecznikowa, ul. Kryształowa, ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Przedwiośnie

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

W rejonie bloków numer 59 i 63 przy ulicy Zawadzkiej w Łomży, zdiagnozowano zagrożenie polegające na nieprawidłowym parkowaniu. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego dnia od godziny 7 do północy. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych ustaleń, sygnałów wpływających od mieszkańców bloków 59-63 w Łomży, przy ulicy Zawadzkiej, odnotowanych interwencji oraz zgłoszeń na KMZB. Przyczyną zdiagnozowanego zagrożenia może być między innymi brak jednoznacznego oznakowania miejsc parkingowych w rejonie wyżej wymienionych bloków. Oczekiwania społeczności lokalnej - zminimalizowanie popełniania wykroczeń.

źródło informacji o zagrożeniu:

informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowa z zarządcą osiedla i wspólne patrole, umieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na stronie internetowej spółdzielni, sporzadzenie KZD

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń

2. Rada osiedla - rozmowy na temat podejmowanych działań, propagowanie planu priorytetowego

 

Rejon dzielnicowego Nr 6:

Dzielnicowy Łomży

asp. szt. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997217

e-mail:

dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Zawadzka – nr 55, ul. Sybiraków od nr 5 do 11 (nieparzyste) oraz 24, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloku przy ulicy Porucznika Łagody 5 w Łomży w godzinach 6-22. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami bloku, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zmniejszenie i tak małej ilości miejsc parkingowych. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich ko0mfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej, współne obchody z administratorem bloku, wspólne patrole z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja osiedla - wspólne obchody oraz objęcie wskazanego miejsca monitoringiem

 

Rejon dzielnicowego Nr 7:

Dzielnicowy Łomży  

sierż. Karol Lisek

 

 

tel. 86 2190304 

tel. kom. 885997226

e-mail:

dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

poniedziałek: 13:30 - 14:30

piątek: 08:30 - 09:30

ulice:

ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22-22A, ul. Szosa Zambrowska nr 122- 122A, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Talesa z Miletu, ul. Hipokratesa, ul. Owocowa

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych na ulicy Rycerska 10 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przyczyną zjawiska moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi zmniejszenie i tak małej ilosci miejsc parkingowych. Mieszkańcy osiedla oczekują wyeliminowania zagrożenia co poprawi ich komfort życia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawniane w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujacych norm prawnych, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, sporządzenie wystąpienia do zarządcy osiedla o rozważenie możliwosci umieszczenia w powyższym rejonie kamer monitoringu, przeprowadzenie rozmów z administratorem osiedla "Perspektywa", prowadzenie rozpoznania

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawnienia jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 8: 

Dzielnicowy Łomży  

asp. szt. Adam Kibiłko

 

tel. 86 2190304

tel. kom. 885997224

e-mail:

dzielnicowy.lomza8@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Kazańska 1

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 254 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Rycerska nr 13 oraz od nr 16 do 20 (parzyste) ul. Księcia Stanisława, ul. Mazowiecka,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych na ulicy Księżnej Anny 7 w Łomży. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchiodu o konsekwencjach prawnych naruszania przepisów prawa, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, wystąpienie do zarządcy osiedla o rozważenie możliwości umieszczenia we wskazanym rejonie kamery monitoringu, rozmowa z administratorem osiedla o możliwości umieszczenia na stronie internetowej spółdzielni informacji o planie priorytetowym.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

1. Straż Miejska - częstsze patrole celem ujawniania jak największej ilości czynów zabronionych

2. Administracja SM Perspektywa - wspólne obchody celem identyfikacji osób popełniających wykroczenia

 

Rejon dzielnicowego Nr 9:

Dzielnicowy Łomży  

st. asp. Marcin Białasiewicz

 

 

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997221

e-mail:

dzielnicowy.lomza9@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Łomża, ul. Sadowa 8

piątek: 9:00 - 11:00

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 5 do 15 (nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 239 do 351 (nieparzyste), ul. Szosa Zambrowska – od nr 1 do 29, ul. Giełczyńska – nr 20, 20A (oraz od 1 do 15 (nieparzyste), ul. Dworna – (parzyste), ul. Polowa (nieparzyste) od 1 do 35, ul. Polowa (parzyste) od 6 do 14, ul. Zawadzka od nr 4 do 30, ul. Wąska od nr 8 do 19, ul. Kierzkowa od nr 1 do 50, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Stara, ul. Projektowana, ul. Sadowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Plac Papieża Jana Pawła II, ul. Plac Niepodległości, ul. Klasztorna, ul. Marynarska,

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków przez przebywające osoby, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz zaśmiecanie na terenie Szkoły - teren przyległy do boiska. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pracowników szkoły, własnego rozpoznania oraz zgłoszenia na KMZB. Problem ten istnieje od dawna, jednak w okresie wakacyjnym nasila się.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są sygnały społeczne - zgłoszenia mieszkańców na KMZB.

okres obowiązywania planu:

sierpień 2022 - luty 2023

zaplanowane działania:

kontrolowanie wskazanego rejonu podczas codziennego obchodu, informowanie mieszkańców osiedla w trakcie obchodu o konsekwencjach prawnych naruszania obowiązujących norm prawnych, sporządzenie karty zadania doraźnego, powiadomienie Straży Miejskiej w Łomży.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - wspólne patrole celem ujawnienia jak  największej ilości wykroczeń, eliminowanie zagrożenia poprzez represjonowanie sprawców

2. Dyrekcja szkoły - współne obchody na terenie szkoły

 

Rejon dzielnicowego Nr 10:

Dzielnicowy Łomży  

st. sierż. Rafał Ramotowski

 

 

tel. 47 717 1313

tel. kom. 885997210

e-mail:

dzielnicowy.lomza10@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Szosa Zambrowska– od nr 35 do 135 ( nieparzyste), ul. Giełczyńska – od nr 4 do 12 (parzyste), ul. Dworna – (nieparzyste), ul. Zjazd od nr 2 do 20 (parzyste), ul. Generał Władysława Sikorskiego od nr 361- 373 (nieparzyste) oraz od nr 302 do 338 (parzyste), ul. Wąska od nr 22 do nr 125, ul. Kierzkowa od 54 do nr 84, ul. Królowej Bony, ul. Długa, ul. Boczna, ul. Górna, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łagodna,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Kaznodziejska, ul. Kapucyńska, ul. Jatkowa, ul. Jana z Kolna, ul. Farna, ul. Krzywe Koło, ul. Szkolna, ul. Franciszka Szymańskiego, ul. Senatorska, Stary Rynek, ul. Stroma, ul. Pocztarska, ul. Plac Zielony, ul. Rybaki, ul. Radziecka, ul. Wincentego Witosa, ul. Woziwodzka,, ul. Zdrojowa, ul. Zielona, ul. Zatylna, ul. Rządowa, ul. Żydowska, ul. Biskupa Kostki Łukomskiego, ul. Stefana Batorego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Zjazd (numery parzyste);

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) pojazdów osobowych przy ulicy Dwornej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Zagrożennie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie przepisów ruchu drogowego, jak i mała ilość miejsc parkingowych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców (oczekują jego poprawy) oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

luty 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, informowanie mieszkańców o konsekwencjach prawnych popełnianych wykroczeń, sporządzenie KZD, powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym zagrożeniu, rozmowy z administratorem osiedla.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - kontrole terenu, reagowanie na sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

Dzielnicowy Łomży   

pełniący obowiązki

st. sierż. Piotr Pieńkowski

 

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997231

e-mail:

dzielnicowy.lomza11@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zjazd – od nr 3 do 23 ( nieparzyste), ul. Polowa – od nr 20 do 26 (parzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 1 do 17 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 22 (parzyste), ul. Partyzantów od nr 40 do 100 (parzyste), ul. Zabawna od nr 2 do 4 (parzyste) ul. Nowogrodzka od nr 1 do 41 (nieparzyste) oraz 4- 58 (parzyste), ul. Zabawna 2- 4 (parzyste), ul. Aleja Legionów 2- 6F (parzyste), ul. Plac Kościuszki 1- 3, ul. Wiejska, ul. Feliksa Bernatowicza, ul. Stacha Konwy, ul. Nadnarwiańska, ul. Ogrodowa, ul. Kanalna, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Zamiejska, ul. Zygmunta Glogera, ul. Adama Chętnika, ul. Władysława Raginisa, ul. Edwarda Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kolegialna, ul. 3-go Maja, ul. Plac Pocztowy, ul. Piękna, ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Torfowa, ul. Zakątek, ul. Zamiejska, ul. Polowa 26

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i poerzadku, dewastacja i niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu wokół bursy szkolnej numer 2 i Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży przy ulicy Stacha Konwy 11.

Źródłem informacji są spotkania z kadrą pedagogiczną ZSWiO w Łomży oraz zgłoszenia od mieszkańców i rozpoznanie terenowe. Teren szkoły i bursy jest miejscem ogólnodostępnym po godzinach nauki w związku z czym w godzinach głównie popołudniowych i wieczorowych gromadzi się tam młodzież w następstwie czego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłóceń ładu i porządku publicznego a także dewastacja i  niszczenie mienia. Zagrożenie występuje codziennie w godzinach od 15:00 do 23:00. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi zdiagnozowany problem należy wyeliminować w jak największym stopniu.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców. i dyrekcję ZSWiO

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - kwiecień 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wizyta w szkole, rozmowa z dyrekcją, organizowanie spotkań z młodzieżą, omawianie problemu podczas odwiedzin rodzin, współny obchód z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współne obchody ze Strażą Miejską, wzmożona kontrola własna

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

2. Dyrekcja szkoły - współne obchody w celu identyfikacji osób naruszających ustawowe normy prawne.

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

Dzielnicowy Łomży     

ZASTĘPSTWO

asp. Lucjan Ćwik

 

 

 

tel. 47 717 1134

tel. kom. 885997225

e-mail:

dzielnicowy.lomza12@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Aleja Legionów – od nr 10 do 44 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 101 do 227 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 19 do 91A (nieparzyste), ul. Polowa- od nr 45 do 65 (nieparzyste), ul. Romana Dmowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Kaktusowa, ul. Kwiatowa, ul. Makowa, ul. Różana i ul. Marii Curie- Skłodowskiej.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Dopuszczanie się  nieobyczajnych wybryków przez przebywające osoby, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz zaśmiecanie terenu przyległego do budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 5. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłaszanych na KMZB. Teren szkoły jest doskonałym miejscem gromadzenia się osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującycmi normami prawnymi i społecznymi. Mieszkańcy pobliskich bloków oczekują reakcji na powyższse wykroczenia co przedłoży się pozytywnie na stan bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie szkoły.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

grudzień 2022 - maj 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, powiadomienie i współne działania ze Strażą Miejską, w trakcie obchodu informowanie mieszkańców osiedla o konsekwencjach prawnych naruszanych norm prawnych, wzmożona kontrola własna,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - kontrolowanie wskazanego miejsca zagrożonego i represjonowanie osób zachowujących się niezgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

Dzielnicowy Łomży   

sierż. szt. Kamil Skłodowski

tel. 47 717 1312

tel. kom. 885997213

e-mail:

dzielnicowy.lomza13@bk.policja.gov.pl

ulice:

ul. Zabawna od nr 1 do 5A (nieparzyste), ul. Partyzantów od nr 11A do 31 (nieparzyste), ul. Wojska Polskiego – od nr 24 do 136 (parzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego od nr 2 do 114, ul. Nowogrodzka od nr 41 do 276A, ul. Akacjowa, ul. Bartnicza, ul. Bawełniana, ul. Bratnia, ul. Browarna, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Bliska, ul. Beztroska, ul. Cisowa, ul. Dobra, ul. Dębowa, ul. Głogowa, ul. Kaszmirowa. ul. Harcerska, ul. Jednaczewska, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kanarkowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Kaczeńców, ul. Leona Kaliwody, ul. Kapitana Franciszka Skowronka, ul. Kręta, ul. Kurpiowska, ul. Kanonierska, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Lniarska, ul. Leszczynowa, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Miodowa, ul. Modrzewiowa, ul. Malinowa, ul. Miła, ul. Opłotki, ul. Obrońców Łomży, ul. Polna, ul. Piwna, ul. Piaski, ul. Prosta, ul. Podleśna, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Promienna, ul. Przyjaźni, ul. Przytulna, ul. Pogodna, ul. Ptasia, ul. Pułkowa, ul. 33-go Pułku Piechoty, ul. Radosna, ul. Skowronkowa, ul. Strojna, ul. Stanisława Staszica , ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Słowikowa, ul. Strażacka, ul. Sosnowa, ul. Szeroka, ul. Spacerowa, ul. Szczęśliwa, ul. Świerkowa, ul. Tkacka, ul. Topolowa, ul. Uśmiechu, ul. Wesoła, ul. Bohdana Winiarskiego, ul. Wiśniowa, ul. Wronia, ul. Włókiennicza, ul. Wyzwolenia, ul. Wiązowa, ul. Zgody, ul. Zielna, ul. Wierzbowa ul. Zaciszna, ul. Żwirowa, ul. Żurawia.      

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie i gromadzenie się osób za przystankiem MPK na wysokości posesji przy ulicy Sosnowej 1. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach pomiędzy 16:00 a 2:00 każdego dnia tygodnia. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB, rozmów z mieszkańcami okolicznych domów. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujących przepisów lub lekceważące podejście do ich egzekwowania. Skutkuje to zwiększeniem zachowań patologicznych na tym terenie, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Głównym problemem we wskazanym miejscu jest spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miesjca publicznego.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

listopad 2022 - maj 2023

zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiednich rejonów, działania ze Strażą Miejską, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska w Łomży - wspólne patrole i kontrola terenu.

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

Dzielnicowy Łomży  

asp. Lucjan Ćwik

tel. 47 717 1281

tel. kom. 885997218

e-mail:

dzielnicowy.lomza14@bk.policja.gov.pl

 

 

ulice:

ul. Wojska Polskiego – od nr 101 do 185 ( nieparzyste), ul. Generała Władysława Sikorskiego- od nr 118 do 170C (parzyste), ul. Aleja Legionów – od nr 50 do 152 (parzyste), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  od 36 do 88 (parzyste) oraz 115-147 (nieparzyste) ul. Wesoła od nr 1 do 95, ul. Akademicka, ul. Bazowa, ul. Cegielniana, ul. Cicha, ul. Dworcowa, ul. Fabryczna, ul. Jasna, ul. Kalibrowa, ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Krzywa, ul. Kwadratowa, ul. Łączna, ul. Magazynowa, ul. Mała Kraska, ul. Meblowa, ul. Nowoprojektowana, ul. Ogrodnika, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Poligonowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Spokojna, ul. Studencka, ul. Strusia, ul. Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, ul. Żabia, ul. Elbląska, ul. Geodetów, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa 

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zagrożonych demoralizacją, zaśmiecanie miejsca publicznego i kierowanie pojazdami w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym na parkingu na przeciwko hali targowej przy ulicy Dworcowej. Do powyższych zjawisk dochodzi najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń poprzez KMZB i własnej obserwacji. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujacych przepisów. Wykazany problem wpływa na komfort użytkowników między innymi poprzez zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku przez osoby gromadzące się w wskazanym miejscu. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi należy podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - lipiec 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, propagowanie zadania priorytetowego, wspólny obchód z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, działania ze Strażą Miejską w Łomży, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Straż Miejska - współne patrole celem ujawnienia jak największej liczby wykroczeń, represjonowania sprawców wykroczeń.

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

mł. asp. Wojciech Grodzki

 

 

 

 

 

 

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997216

e-mail:

dzielnicowy.lomza15@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

Jednaczewo, Kupiski Nowe i Stare, Chojny Młode i Stare, Czaplice, Konarzyce, Giełczyn, Zawady Wieś, Andrzejki, Boguszyce, Bożnica, Dłużniewo, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty, Kisiołki, Łochtynowo, Mikołajki, Sierzputy Młode i Stare.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się zaśmiecających miejsce publiczne. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie świetlicy w miejscowości Sierzputy Młode (całodobowo). Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości oraz ustalenia własne. Przyczyną jest niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązujacych przepisów prawa, co skutkuje zaśmiecaniem w miejscu publicznym. 

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkańców

okres obowiązywania planu:

grudzień 2022 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

propagowanie działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, sporządzenia KZD, wzmożona kontrola własna, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem Sierzput Młodych,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Rada sołecka - wspólne obchody z Sołtysem miejscowości Sierzputy Młode

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

Dzielnicowy Gminy Łomża     

sierż. szt. Kamil Sienicki

tel. 47 717 1293 

tel. kom. 885997233

e-mail:

dzielnicowy.lomza16@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów 

Wygoda, ulica Kościelna 12

czwartek: 16:00 - 18:00

miejscowości:

St. Łomża n. Rzeką, St. Łomża przy Szosie, Stara Łomża Zosin, Siemień, Pniewo, Podgórze, Wygoda, Rowy, Gać, Modzele Stare, Modzele Skudosze, Koty, Milewo, Modzele Wypychy, Wyrzyki, Puchały, Bacze Suche, Lutostań, Rybno.  

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Gromadzenie się osób zaśmiecających  miejsce publiczne. Wskazane zachowanie ma miejsce w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Puchały w godzinach od 9 do północy. Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy danej miejscowości, informacja od sołtysa oraz ustalenia własne. Przyczyną moze być niska świadomość społeczeństwa w zakresie obowiazujących przepisów prawa, co skutkuje zaśmiecaniem w miejscu publicznym.

źródło informacji o zagrożeniu:

Źródłem informacji o zagrożeniu są mieszkańcy

okres obowiązywania planu:

 grudzień 2022 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

Propagowanie zadania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, sporządzenie KZD, spotkania z radą sołecką, działania z sołtysem, wzmożona kontrola własna, spotkania z mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Rada Sołecka - obchód celem identyfikacji i represjonowania osób dopuszczających się wykroczeń

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

st. sierż. Zbigniew Puchała

 

 

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885997211

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica1@bk.policja.gov.pl

 

miejscowości:

Piątnica Poduchowna ul. Czarnocka, Forteczna, Łąkowa, Nadrzeczna, Nowa, Nowoprojektowana, Ogrodowa, Polna, Północna, Promienna,33 Pułku Piechoty, Sadowa, Słoneczna, Stawiskowska (numery nieparzyste), Wąska, Wesoła, Zielona, Czarnocin, Pęza, Drożęcin Stary, Drożęcin Lubiejewo, Nagórki, Marianowo, Budy Czarnockie, Kisielnica, Rządkowo, Jeziorko ul. Długa, Górki Sypniewo, Kobylin, Murawy, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo, Motyka, Cydzyn Stary, Cydzyn Nowy, Budy Mikołajka. 

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zagrożeniem są wałęsające się bezpańskie psy na terenie gminy Piątnica, które stwarzają zagrozenie mieszkańcom czego efektem są pogryzienia. Zjawisko zdiagnozowane na podstawie KMZB oraz informacji od mieszkańców.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - kwiecień 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, opracowanie informacji do mieszkańców, promowanie zadania w ramach spotkań, wspólne obchody z przedstawicielem Urzędu Gminy

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Urząd Gminy Piątnica - wspólne obchody z pracownikiem urzędu odpowiedzialnym za bezpańskie psy.

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica

sierż. szt. Marcin Nowociński

Posterunek Policji w  Piątnicy

ul. Czarnocka 14

tel. 47 717 1026

tel. kom. 885 997 220

e-mail: 

dzielnicowy.piatnica2@bk.policja.gov.pl

miejscowości:

Piątnica Włościańska, Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska (numery parzyste), Cmentarna, Jedwabieńska, Krótka, Szkolna i  Księdza Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Jeziorko ul. : Przemysłowa, ul. Sportowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Leśna, ul. Nowa, ul. Leszczynowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, ul. Akacjowa, Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Krzewo, Kosaki, Krzewo Nowe, Kownaty, Truszki, Żelechy, Wiktorzyn, Olszyny Kolonia, Olszyny, Taraskowo, Wyłudzin, Guty, Choszczewo, Poniat, Kałęczyn, Zabawka, Elżbiecin, Kalinowo, Wyrzyki.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji przez właścicieli i administratorów nieruchomości w rejonie XVIII. Źródłem są informacje uzyskane przez obecnego dzielnicowego rejonu nr XVIII, który w trakcie wykonywania czynności służbowych w podległym rejonie ujawnia wykroczenia z art. 64 par 1 KW. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez właścicieli i administratorów nieruchomości może skutkować wydłużonym czasem dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia/interwencji. Niedopełnienie powyższego obowiązku niesie za sobą wzrost zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Realizacja zadania będzie następowała w godz. 8:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - kwiecień 2023

zaplanowane działania:

ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń w zagrożonym rejonie, sporządzenie KZD, promowanie w ramach spotkań z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, współne obchody z pracownikami Urzędu Gminy w Piątnicy z wydziału Geodezji i Kartografii.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Piątnicy - wspólne obchody

 

Dzielnicowy Gminy Jedwabne

pełniący obowiązki

st. sierż. Grzegorz Tyszka

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1013

tel. kom. 885997230

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne1@bk.policja.gov.pl

Jedwabne ulice:

Cmentarna, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac Jana Pawła II, Plac 250-lecia, Polna, Poświętna, Przestrzelska, 3-go Maja, Raginisa, Rembielińskiego, Przytulska, M. C. Skłodowskiej, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Sadowa

Gmina Jedwabne, miejscowości:

Bartki, Biczki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kajetanowo, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki,  Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kossaki, Kotowo – Plac, Kotowo Stare, Kotówek, Pawełki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Nowa Wieś, Olszewo – Góra, Orlikowo, Witynie, Pieńki Borowe, Kubrzany Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stryjaki, Szostaki, Pluty.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niedopełnienie obowiązku umieszczenie albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji przez właścicieli i administratorów nieuchomości. Źródłem są informacje uzyskane podczas obchodu. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez właścicieli i administratorów nieruchomosci moze skutkować wydłużonym czasem dojazdu służb ratunkowych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania.

okres obowiązywania planu:

grudzień 2022 - maj 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, represjonowanie sprawców wykroczeń, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, współne obchody z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Jedwabne,

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miasta i Gminy w Jedwabnem (pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii) -  wspólne obchody

 

Dzielnicowy Gminy Przytuły

asp. Emilian Trzciński

Posterunek Policji w Jedwabnem,

ul. Piękna 8

tel. 47 717 1012

tel. kom. 797269320

e-mail:

dzielnicowy.jedwabne2@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, pok. 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

Przytuły i Gmina Przytuły, miejscowości:

Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra-Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las, Stara Kubra, Supy, Trzaski, Wagi, Wilamowo.

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji przez właścicieli i administratorów nieruchomości w rejonie służbowym XX. Źródłem są informacje uzyskane podczas wykonywania czynności służbowych. Niedopełnienie powyższego obowiazku przez właścicieli i administratorów nieruchomości może skutkować wydłużonym czasem dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia. Niedopełnienie powyższego obowiązku niesie za sobą wzrost zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, kiedy oczekiwaniem społeczeństwa jest spadek tego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

styczeń 2023 - czerwiec 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na popełnione wykroczenia, spotkania z mieszkańcami okolicznych domów, zamieszczenie informacji o zagrozeniu na stronie internetowej UG w Przytułach

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Przytułach - zamieszczenie informacji o zagrożeniu.

 

Dzielnicowy Wizny

st. sierż. Grzegorz Tyszka

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 507816148

e-mail: 

dzielnicowy.wizna2@bk.policja.gov.pl

Gmina Wizna, miejscowości: 

Boguszki, Jarnuty, Kokoszki, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Ruś, Rutki, Rutkowskie, Sambory, Sieburczyn, Srebrowo, Stare Bożejewo, Sulin, Sulin - Strumiłowo, Wierciszewo, Zanklewo

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców Starego Bożejewa, Nowego Bożejewa, Srebrowa, Mrówek, Nieławic i Kokoszk oraz zagrozeń wskazywanych za pomocą KMZB, obecnie dużym problemem na terenie wyżej wymienionych miejscowosci wymagajacym długotrwałego działania jest niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów. Problemem tych miejscowosci są też bezpańskie psy.

źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - kwiecień 2023

zaplanowane działania:

sporzadzenie KZD, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami, współne obchody z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, współpraca z Urzędem Gminy, współpraca z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi i sołtysami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu informacji dotyczącej trwania planu priorytetowego

Gabinety Weterynaryjne - popularyzacja działań dotycząca sterylizacji zwierząt majaca na celu zwiększenie swiadomości społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich psów

Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie własciwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dotyczacych zagrozeń zwiazanych z luzem biegajacymi psami

 

Dzielnicowy Wizny i gminy Wizna

mł. asp. Karolina Narolewska

 

 

 

Posterunek Policji w Wiźnie, 

Plac Kpt. Wł. Raginisa 11

tel. 47 717 1050 lub 47 717 1052

tel. kom. 885997228

e-mail: 

dzielnicowy.wizna1@bk.policja.gov.pl

 

 

 

 

Wizna i Gmina Wizna, miejscowości: 

Bronowo, Bronowo Kolonia, Janczewo, Kolonia, Kramkowo, Niwkowo, Witkowo, Wizna, Wizna Kolonia, Włochówka

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców miejscowości Wizna oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie w/w wsi wymagającym długotrwałego działania jest min. niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów, poprzez ich zabezpieczenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w w/w miejscowości są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę. Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w/w wsi, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych. Oczekiwaniami społeczeństwa jest zmniejszenie ilości psów biegających luzem bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z własnego rozpoznania oraz KMZB - została wskazana przez mieszkańców .

okres obowiązywania planu:

marzec 2023 - wrzesień 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, wzmożona kontrola własna rejonu zagrożonego, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, spotkania z mieszkańcami w celu zapoznania z powyższym problemem, wspólne patrole miejsca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkanie z pracownikami Urzedu Gminy w Wiźnie, współpraca z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi i sołtysami wskazanych miejscowości

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy w Wiźnie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obwieszczenia dotyczącego trwania planu działania priorytetowego

2. Gabinety Weterynaryjne, popularyzacja działań dot. sterylizacji zwierząt mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zjawiska bezpańskich

3. Radni Gminy i Sołtysi - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych dot. zagrożeń związanych z luzem biegającymi psami

 

Dzielnicowy Gminy Śniadowo   

pełniący obowiązki

st. sierż. Adrian Gajko

 

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997222

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo1@bk.policja.gov.pl

Śniadowo i Gmina Śniadowo, miejscowości:

Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Duchny, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Wszerzecz-Kolonia, Zagroby, Zalesie-Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry, Żebry-Kolonia, Bagno, Doły, Jakać Borowa, Koryta, Stare Duchny, Śniadowo-Stara Stacja.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy które stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt gospodarczych, a także brak nadzoru nad psami posiadającymi właściciela. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców, zgłoszeń na KMZB, oraz potwierdzone własnym rozpoznaniem. Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 06.00- 24.00 w obrębie i na terenie wszystkich miejscowości Gminy Śniadowo. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania tego problemu aby żyło się bezpieczniej i nie odczuwało strachu grożącego ze strony agresywnych psów dla zwierząt gospodarczych jak i ludzi a zwłaszcza dzieci.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - marzec 2023

zaplanowane działania:

sporządzenie KZD, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia ujawnione w trakcie obchodu, prowadzenie rozmów z mieszkańcami, spotkania z sołtysami wsi i radnymi sołeckimi na terenie gminy Śniadowo, rozmowa z Wójtem Gminy Śniadowo oraz pracownikiem gminy odpowiedzialnym za zlecanie odłowień bezdomnych psów.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Referat rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Śniadowo - współdziałanie

2. Wójt Gminy Śniadowo - współdziałanie

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Śniadowie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczepankowie - profilaktyka wśród młodzieży, rozmowy o bezpiecznym zachowaniu w kontaktach ze zwierzętami

4. Rady sołeckie z miejscowości na terenie Gminy Śniadowo - współna edukacja mieszkańców

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Miastkowo      

asp. szt. Waldemar Malinowski

Posterunek Policji w Śniadowie,

ul. Ostrołęcka 9

 

tel. 47 717 1061

tel. kom. 885997227

e-mail: 

dzielnicowy.sniadowo2@bk.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Miastkowie

ul. Łomżyńska 32 - Urząd Gminy

w środy w godzinach 13:00  - 14:00

Miastkowo i Gmina Miastkowo, miejscowości: 

Miastkowo, Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Leopoldowo, Łubia, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Orło, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie, Korytki Leśne, Kraska, Bartkowizna, Cendrowizna, Kolonia Nowogrodzka.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby dorosłe, a także nieletnie w dni wolne od pracy i szkoły, w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie budynku świetlicy wiejskiej miejscowość Zaruzie składającej się z placu zabaw oraz ławek wypoczynkowych jak również siłowni zewnętrznej. "Pumptrack" poprzez popełnianie wykroczeń oraz czynów karalnych to jest zaśmiecania, zakłócania spokoju. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie wykroczeń i czynów karalnych. Powyższy problem wpływa na komfort życia mieszkańców między innymi poprzez zaśmiecanie danego terenu, gromadzenie się osób oraz głośnego i wulgarnego zachowania jak również niszczenia mienia. Lokalne społeczeństwo oczekuje wyeliminowania występującego zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi z KMZB - została wskazana przez mieszkańców.

okres obowiązywania planu:

październik 2022 - marzec 2023

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z osobami gromadzącymi się w obrębie wskazanego miejsca oraz okolicznymi mieszkańcami. Wspólne obchody z dzielnicowymi sąsiedniego rejonu. Spotkanie z sołtysem.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Wójt Gminy Miastkowo - współdziałanie
2. Sołtys wsi Zaruzie, osoba odpowiedzialna za świetlicę wiejską - współdziałanie
3. Szkoła Podstawowa w Miastkowie - współdziałanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Nowogród

asp. Zbigniew Zięba

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie,
ul. Rynek 7


tel. 47 717 1034
tel. kom. 885997235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl

 

Nowogród i Gmina Nowogród, miejscowości:

Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec Dworski, Sławiec, Sulimy, Szablak.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie: 

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Nowogród oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie gminy Nowogród, wymagającym długotrwałego działania jest niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w mieście Nowogród są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę.

Wskazane zagrożenia stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowogród, jak też mają duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowanych, powodem takiego zachowanie może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja na temat występującego zagrożenia pochodzi od mieszkanców Nowogrodu oraz ze zgłoszeń na KMZB

okres obowiązywania pla

marzec 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia popełniane przez właścicieli zwierzat (psów) ujawnione w trakcie obchodu, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami gminy Nowogród, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, zamieszczenie informacji o zadaniu priorytetowym na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowogród.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Miejski w Nowogrodzie - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu

2. Gabinet weterynaryjny - popularyzacja działań dotyczących sterylizacji zwierząt

3. Współpraca z radnymi Nowogrodu - wspólne spotkania z mieszkańcami

 

Dzielnicowy Gminy Zbójna

sierż. szt. Marcin Lipiński

 

Posterunek Policji w Nowogrodzie 
ul. Rynek 7

tel. 47 717 1033
tel. kom. 885997234

email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każdy wtorek w godzinach 10:00 - 11:00

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe 

zagrożenie:

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców Zbójnej oraz zagrożeń wskazywanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, obecnie dużym problemem na terenie miejscowości Zbójna, wymagającym długotrwałego działania jest niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Problemem występującym w miejscowości Zbójna są także bezpańskie psy. Zagrożenie to występuje całą dobę.

Niezachowywanie zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu psów stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców Zbójnej, jak również ma duży wpływ na bezpieczeństwo zwierząt hodowanych, powodem takiego zachowanie, może być niska świadomość społeczeństwa w zakresie uregulowań prawnych.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana poprzez KMZB, jak też mieszkańców i własnego rozpoznania

okres obowiązywania planu:

marzec 2023 - sierpień 2023

zaplanowane działania:

Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia, przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami Zbójnej dotyczące realizacji planu, spotkanie profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Zbójna, zamieszczenie informacji o zadaniu priorytetowym na stronie Urzędu Gminy Zbójna, sporządzenia KZD, wspólne obchody z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wspólne działania z gabinetem weterynaryjnym, współpraca z radnymi gminy Zbójna.

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Urząd Gminy Zbójna - zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu

2. Gabinet weterynaryjny - popularyzacja działań dotyczących sterylizacji

3. Radni i sołtys miejscowości Zbójna - propagowanie właściwych zachowań społecznych poprzez informowanie  mieszkańców i organizowanie spotkań informacyjnych

 

 

 

Powrót na górę strony