Wydział Prewencji KMP w Łomży

Data publikacji 16.04.2008

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkomisarz Przemysław Rybicki
 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

starszy aspirant Justyna Kumorowska

 

Sekretariat Wydziału Prewencji 

telefon 47 7171300

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

telefon 47 7171325, 47 7171303

Zespół Wykroczeń

telefony 47 7171302, 47 7171326, 47 7171322, 47 7171106, 47 7171282, 47 7171109, 47 7171324.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant sztabowy Karol Kołodziejczyk
Tel. 47 717 1280/ 47 717 1294

 

Powrót na górę strony