Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

Data publikacji 14.04.2008
 Telefoniczny:  
 
Nr alarmowy:     112 
     
 
    Fax:     47 717 1215      
 
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
 
tel: 47 717 1100
 

*  E-mail:       komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9
 

* Skontaktuj się poprzez ePUAP

adres skrytki ePUAP /KMPLOMZA/SkrytkaESP

* Osobiście:

W zwiazku z ogłoszoną kwarantanną przyjęcia interesantów zostały wstrzymane do odwołania.
Wszelkiego typu skargi czy wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY
 
Wydział Prewencji                                                          47 717 1300
Wydział Ruchu Drogowego                                            47 7171270
Wydział Patrolowo - Interwencyjny                               47 717 1321
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy                                 47 717 1450
Wydział Sztab Policji                                                      47 717 1209
Wydział Kryminalny                                                        47 717 1240
Wydział d/w z PG                                                            47 717 1470
Wydział Administracyjno - Gospodarczy                     47 717 1590
Wydział Prezydialny Kadr i Szkolenia                          47 717 1100
Zespół Komunikacji Społecznej                                  47 717 1118

 

 

 
  
 
  

Powrót na górę strony