Kontakt z Komendą Miejską Policji w Łomży

Data publikacji 14.04.2008

 Telefoniczny:  
 
Numer alarmowy 112 
     

Fax   47 717 1215      

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Łomży

telefon: 47 717 1100

 

*  E-mail:    komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl  

kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 

*  Listownie na adres:   
 
Komenda Miejska Policji w Łomży
 18-400 Łomża
 ul. Wojska Polskiego 9
 

* Skontaktuj się poprzez ePUAP

adres skrytki ePUAP /KMPLOMZA/SkrytkaESP

*  Osobiście:

Interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 17.00

Wszelkiego typu skargi czy wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
 

*  TELEFON ZAUFANIA : 47 717 15 86


 
KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY
Wydział Prewencji 477171300
Wydział Ruchu Drogowego 477171270
Wydział Patrolowo - Interwencyjny 477171321
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy 477171450
Wydział Sztab Policji 477171209
Wydział Kryminalny 477171240
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą 477171470
Wydział Administracyjno - Gospodarczy 477171590
Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia 477171100
Zespół Komunikacji Społecznej 477171118
 
  

Powrót na górę strony