Posterunek Policji w Wiźnie

Posterunek Policji w Wiźnie

Kierownik Posterunku Policji w Wiźnie:

aspirant sztabowy Aureliusz Postół

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00

 

Posterunek Policji w  Wiżnie

Plac Kapitana Władysława Raginisa 11

18-430 Wizna

kontakt telefoniczny: 477171050 lub 477171055

 

Dzielnicowy Wizny i Gminy Wizna

aspirant Karolina Narolewska

telefon 477171052

telefon komórkowy 885997228

Dzielnicowy Gminy Wizna

Obowiazki dzialnicowego pełni:

starszy sierżant Kamil Bochiński

telefon 477171052

telefon komórkowy 507816148

 

 

Numer alarmowy: 112

Fax: 477171051      

 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA POSTERUNKU POLICJI W WIŹNIE
 
Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się w lewym górnym rogu na ścianie przedniej patrząc od Placu Kapitana Władysława Raginisa. Po jej lewej stronie znajduje się podświetlona tabliczna z numerem posesji. Po prawej stronie wejścia znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Wiźnie, a nad nią godło. Po lewej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Brak platformy przyschodowej.

Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon umożliwiający połączenie z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu za drzwiami wejściowymi. W budynku znajduje się jedna toaleta ogólna, która nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane kluczem. Przez drzwi mogą przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
Powrót na górę strony