Posterunek Policji w Śniadowie

Posterunek Policji w Śniadowie

Data publikacji 15.04.2008Kierownik Posterunku Policji w Śniadowie:

aspirant sztabowy Grzegorz Podgórski

Dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

 

Posterunek Policji w  Śniadowie

ulica Ostrołęcka 9

18-411 Śniadowo

kontakt telefoniczny: 477171060

 
 

Dzielnicowy miasta i gminy Śniadowo    

pełniący obowiązki

starszy sierżant Adrian Gajko

telefon 477171061

telefon komórkowy 885997222

 

Dzielnicowy gminy Miastkowo      

aspirant sztabowy Waldemar Malinowski

telefon 477171061

telefon komórkowy 885997227

 

Numer alarmowy: 112

Fax:    477171215    

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy ostrołęckiej. Nad wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Śniadowie, a po lewej stronie posterunku umieszczona jest tablica z numerem posesji i nazwą ulicy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed drzwiami wejściowymi nie ma dzwonka dla interesantów oraz nie ma domofonu umożliwiający połączenie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w pokoju głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu bocznym po prawej stronie. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci  poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języa migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
 
Powrót na górę strony