Posterunek Policji w Piątnicy

Posterunek Policji w Piątnicy

Data publikacji 25.01.2017

Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy

aspirant sztabowy Grzegorz Kurkowski

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00

 

Posterunek Policji w  Piątnicy

ulica Czarnocka 14

18-421 Piątnica

kontakt telefoniczny: 477171025

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica 

sierżant sztabowy Zbigniew Puchała

telefon 477171026

telefon komórkowy 885997211

 

Dzielnicowy Gminy Piątnica   

sierżant sztabowy Marcin Nowociński

telefon 477171026

telefon komórkowy 885997220

 

Numer alarmowy:112

Fax:    477171215   

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA POSTERUNKU POLICJI W PIĄTNICY

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy Czarnockiej. Po prawej stronie umieszczona jest też tablica informacyjna Posterunek Policji w Piątnicy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na budynku nie ma dzwonka dla interesantów ani domofonu umożliwiającego połączenia z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po prawej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą klucza.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

   

 

Powrót na górę strony