Posterunek Policji w Nowogrodzie

Posterunek Policji w Nowogrodzie

Data publikacji 15.04.2008

 

Kierownik Posterunku Policji w Nowogrodzie: 

starszy aspirant Agnieszka Dworakowska

Dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00

 

Posterunek Policji w  Nowogrodzie

ulica Tadeusza Kościuszki 8

18-414 Nowogród

kontakt telefoniczny: 477171030    

 

Dzielnicowy miasta i gminy Nowogród    

obowiązki pełni

starszy sierżant Łukasz Kamiński

telefon 477171032

telefon komórkowy 885997235

 

Dzielnicowy gminy Zbójna     

sierżant sztabowy Marcin Lipiński

telefon 477171032

telefon komórkowy 885997234

 

 

Numer alarmowy: 112

Fax:    477171215      

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA POSTERUNKU POLICJI W NOWOGRODZIE

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z prawej strony od ulicy Nowej. Tablica informacyjna Posterunek Policji w Nowogrodzie umieszczona jest w centralnej części frontowej do budunku znajdującej się od ulicy Kościuszki. Po lewej stronie posterunku umieszczona jest tablica z numerem posesji i nazwą ulicy. Bezpośrednio przy posterunku znajduje się parking dla interesantów, po jego prawej stronie wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking możliwy jest od ulicy Tadeusza Kościuszki.

Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla interesantów oraz domofon umożliwiający połączenie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po prawej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych oraz kodów. Przez drzwi mogą przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony