Posterunek Policji w Jedwabnem

Posterunek Policji w Jedwabnem

Data publikacji 15.04.2008

 
Kierownik Posterunku Policji w Jedwabnem:
aspirant sztabowy Radosław Kubacki
 
 
Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00
 

Posterunek Policji w Jedwabnem

ulica Piękna 8

18-420 Jedwabne

kontakt telefoniczny : 477171010

 

Dzielnicowy miasta i gminy Jedwabne

starszy sierżant Katarzyna Dubowik

Obowiązki dzielnicowego pełni: starszy sierżant Kamil Bochiński

telefon 477171012

telefon komórkowy 885997230

Dzielnicowy gminy Przytuły

starszy sierżant Grzegorz Tyszka

telefon 477171012

telefon komórkowy 797269320

Punkt Przyjęć Interesantów 

Urząd Gminy Przytuły, ulica Supska 10, pokój 17

poniedziałek: 13:00 - 14:00

 

Numer alarmowy: 112

Fax:    477171215
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, jest ona po zmierzchu oświetlona lampą znajdującą się nad wejściem do posterunku. Lampa ma wbudowany czujnik ruchu. Na drzwiach posterunku znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Jedwabnem z podanymi niżej numerami kontaktowymi. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na budynku nie ma dzwonka dla interesantów ani domofonu umożliwiającego połączenia z dyżurynym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477171212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się na końcu holu głównego na wprost wejścia do posterunku. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami posiadającymi zamknięcie na klucz. Mogą przez nie przejść lub przejechać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży starszym aspirantem Karoliną Wojciekian, numer telefonu +48 477171118, e-mail: karolina.wojciekian@lomza.bk.policja.gov.pl lub e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl

 
 

 

 
Powrót na górę strony