Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jednoosobowe stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

                                                                                                  

 

  Dariusz Durzyński

Spejalista do spraw BHP i przepisów pożarniczych

 

telefon 47 717 1382

e - mail: dariusz.durzynski@lomza.bk.policja.gov.pl

 

                                                                      

Powrót na górę strony