Informacje

PRĘDKOŚĆ POD KONTROLĄ - WSZYSTKO DLA WASZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 10.06.2024

W piątek policjanci ruchu drogowego łomżyńskiej jednostki włączyli się w ogólnopolskie działania „Prędkość”, których celem było egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. Skontrolowali blisko 120 pojazdów i ujawnili 92 wykroczenia dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości.

Łomżyńscy policjanci systematycznie prowadzą działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W piątek od wczesnych godzin rannych w ramach ogólnopolskich działań "Prędkość”, mundurowi na terenie całego powiatu egzekwowali od kierowców przestrzeganie ograniczeń prędkości. Policjanci mierzyli prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Celem tego typu działań jest ograniczenie zagrożeń wynikających właśnie z przekraczania dopuszczalnych prędkości. Policjanci skontrolowali 116 pojazdów. Ujawnili 113 wykroczeń z czego 92 dotyczyły przekroczenia dopuszczalnej prędkości, w tym 81 w rejonie przejść dla pieszych.

Tego typu dzałania będą kontunuowane!

Powrót na górę strony