Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

INFORMACJA O ŚRODKACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Miejska Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:  kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
  • faksem pod numer: +48 47 717 12 15
  • listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Łomży, ulica Wojska Polskiego 9, 18 - 400 Łomża. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9. Punkt Recepcyjny Komendy Miejskiej Policji w Łomży czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 22.00. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Miejska Policji w Łomży zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na numer alarmowy 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod numer telefonu +48 47 717 12 20.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-systemu-jezykowo-migowego-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych.html

Jeżeli:

  • potrzebujesz pomocy,
  • chcesz zgłosić fakt popełnienia przestępstwa,
  • chcesz poinformować, że dana osoba potrzebuje pomocy

skorzystaj z aplikacji mobilnej Alarm 112

Aplikacja mobilna Alarm 112 daje możliwość skontaktowania się osobom głuchym, niedosłyszącym i czasowo pozbawionym możliwości mówienia, które przebywają na terenie naszego kraju - z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Co trzeba zrobić?

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm 112 należy pobrać aplikację na telefon i dokonać rejestracji - podając: imię, nazwisko, PESEL, e-mail oraz numer telefonu. Aplikacja mobilna Alarm 112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android iOS.

Jeżeli chciałbyś osobiście przyjść do jednostki Policji i umówić się na rozmowę, to napisz e-mail na adres: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl – W emailu należy podać o czym chcesz porozmawiać oraz swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę, kiedy chciałbyś/chciałabyś przyjść. Podaj także sposób, w jaki można z Tobą się skontaktować (numer telefonu lub adres zamieszkania). Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy, czy tego dnia będzie mógł w tej rozmowie uczestniczyć tłumacz języka migowego. Gdyby tłumacz nie mógł przyjść w terminie, który wybrałeś/wybrałaś - to napiszemy do Ciebie. Powiadomimy o innym terminie. Pomoc tłumacza jest bezpłatna.

A gdybyś osobiście chciał przyjść do jednostki Policji z inną osobą, która zna język migowy, to pamiętaj, że zgodnie z przepisami prawa – osoba ta powinna mieć ukończone 16 lat.

Film Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Pobierz plik Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu (format mp4 - rozmiar 23.81 MB)

Film Prezentacja KMZB

Pobierz plik Prezentacja KMZB (format mp4 - rozmiar 34.54 MB)

Film Przemoc w rodzinie

Pobierz plik Przemoc w rodzinie (format mp4 - rozmiar 30.24 MB)

Powrót na górę strony