Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łomży - Ruch Drogowy - KMP Łomża

Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Łomży

Data publikacji 15.04.2008

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
 
podkom. Łukasz Gańko
 

 
p. o. Zastępcy Naczelnika Ruchu Drogowego
 
podkom. Anna Mandziuk
 
 

 
sekretariat Wydziału 
tel. 86 474 - 1270