Wydział Prewencji KMP w Łomży - Prewencja - KMP Łomża

Wydział Prewencji KMP w Łomży

 

Naczelnik Wydziału Prewencji
podinsp. Jan Iwanowski
 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Radosław Gumkowski

 

Sekretariat Wydziału Prewencji 

tel. 86 474-1300

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

tel. 86 474-1325

 Zespół Wykroczeń

tel. 86 474-1302, 86 474-1326, 86 474-1306, 86 474-1313, 86 474-1305, 86 474-1322, 86 474-1312, 86 474-1106

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
asp. szt. Krzysztof Młynarczyk
Tel. (86) 474-1280

 

Praca w Policji