Stanowisko NSZZP do zmian w ust. o emeryturach i rentach - NSZZP - KMP Łomża

Stanowisko NSZZP do zmian w ust. o emeryturach i rentach

Data publikacji 04.02.2009

Załącznik do uchwały nr 2/2009 NSZZP przy KMP w Łomży z dnia 04.02.2009 roku

W odpowiedzi na pismo dotyczące propozycji MSWiA Szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa z dnia 30.01.2009r odnośnie założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych Zarząd Terenowy ZSZSP KMP w Łomży zajmuje następujące stanowisko:

- nie możliwym jest zaakceptowanie projektu ustawy w obecnym kształcie

- ustawa działa wstecz pozbawiając funkcjonariuszy praw nabytych m.in. wypracowanych lat z cywila

- projekt podważa zaufanie służb do państwa, któremu z mocy ustawy zgodzili się powierzyć swoje zdrowie i życie

- zawiłość języka prawniczego oraz masa nie domówień m.in. w sprawie odprawy emerytalnej pozostawiając wiele wątpliwości co do intencji strony rządowej

- projekt dzieli środowisko służb mundurowych na 3 odrębne kategorie, co jest nie dopuszczalne

- przykłady podanie w projekcie ustawy dotyczące uposażeń są z „kosmosu” i dotyczą grupy, która i tak już w tej chwili ma 25 lat stażu i więcej, gdzie przykłady szeregowego policjanta z KMP czy KPP w stopniu sierżanta bądź aspiranta?

- nie dopuszczalnym jest zrównanie świadczeń emerytalnych służb mundurowych ze świadczeniami zawodów cywilnych, które nie działają na specyficznych warunkach pracy

- stoimy na stanowisku wyrównania zarobków do policji państw zachodnich skoro mamy pracować tak samo długo jak oni, ale bez określania wieku minimalnego

-  projekt nie działa na korzyść policjanta szeregowego a policjantów zajmujących wysokie kierownicze stanowiska przy KGP, KSP i komendach wojewódzkich policji, mających wpływ na kształt proponowanej ustawy

- stoimy na stanowisku rozpropagowania w mediach takich jak TV, prasa czy radio, statutu finansowego szeregowego policjanta, przybliżenie społeczeństwu wiedzy, jak nie liczną grupą w stosunku do innych zawodów ą służby mundurowe, że nasze przywileje takie jak 13-a (brak przebicia strony związkowej do mediów w tym zakresie) pensja, dopłata do wczasów czy dodatki wszelkiego rodzaju, również posiadają inne cywilne grupy zawodowe, co przecież gwarantuje kodeks pracy

- jesteśmy gotowi wesprzeć wszelką akcję agitacyjną, protestacyjną w każdej formie

- zmiana ustawy o emeryturach i rentach dla służb mundurowych nie byłaby przedmiotem rozważań w przypadku odpowiednich zarobków

- uzyskanie uprawnień emerytalnych po 15 latach służby jest tak naprawdę zachęta dla osób podejmujących decyzję o służbie w Policji, a nie policjantów już pracujących, którzy mają świadomość niskiej (40%) emerytury po tym okresie służby

- strona rządowa nie bierze pod uwagę dalszych problemów z przyjęciem do służby nowych kandydatów po ewentualnym wprowadzeniu zmian w ustawie

Reasumując nasuwa się pytanie, skoro uprawnienia emerytalne są „tak atrakcyjne”, to dlaczego w sytuacji dużego bezrobocia są wolne wakaty w służbach mundurowych.