WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE - NSZZP - KMP Łomża

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Data publikacji 26.09.2008

Łomża 22.09.2008 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Łomży zaprasza członków terenowej organizacji związkowej w Łomży na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 03 października 2008 r. o godz. 13.00 w Łomży przy ul. Piłsudskiego 127. /Restauracja Korona/.

W przypadku braku kworum ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Łomży zwoła ponowne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 03 października 2008 r. o godz. 13.30 ww. lokalu.

Zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych Komendant Miejski Policji w Łomży zwolnił z obowiązków służbowych na czas obrad Walnego Zebrania Sprawczo - Wyborczego w dniu 3 października 2008 r. o godz. 13 członków organizacji terenowej, dlatego też ZT NSZZ Policjantów zwraca się z prośbą do przełożonych o zaplanowanie służby w sposób umożliwiający udział członków NSZZ Policjantów w Walnym Zebraniu w godz. 13.00 -17.00.