Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży - Wydział Ruchu Drogowego - KMP Łomża

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji 15.04.2008


 

 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
 
kom. Hubert Bogut 

 

Zastępca Naczelnika Ruchu Drogowego
asp.szt. Sławomir Lasek

 
sekretariat Wydziału 
 
tel. 86 4741270