Wydział Kryminalny - KMP Łomża

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 27.04.2010

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
 
komisarz Grzegorz Obrębski
 
 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 
                 komisarz Jakub Chojnowski              

 

telefon sekretariatu Wydziału 47 717 1240 

 

faks: 47 717 1229  
 
W ramach Wydziału funkcjonują Zespoły:
- Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
- Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
- Zespół do spraw Nieletnich