Wydział Kryminalny - KMP Łomża

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
 
podkom. Grzegorz Obrębski
 
 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 
                 mł.asp. Jakub Chojnowski              

 

sekretariat Wydziału: tel. 86 47412 40 

 

faks: 86 4741229  
 
W ramach Wydziału funkcjonują Zespoły:
- Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
- Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
- Zespół do spraw Nieletnich
Praca w Policji