Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w ŁomżyNaczelnik Wydziału
nadkom. Marek Kozłowski

kontakt do sekretariatu: 86 4741470

 
Praca w Policji