Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w Łomży

Data publikacji 15.04.2008Naczelnik Wydziału
nadkomisarz Marek Kozłowski

telefon do sekretariatu:  47 717  1470