Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KMP w Łomży - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - KMP Łomża

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KMP w Łomży

Data publikacji 15.04.2008
 
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
 
nadkom. Adam Jankowski

 

sekretariat wydziału; tel. 47 717 14 50 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

podinsp. Robert Głażewski

sekretariat wydziału; tel. 47 717 14 50 


 


 
 
                    


 
 W ramach Wydziału funkcjonują:
- Ogniwo Techniki Kryminalistycznej 
- Zespół Statystyki Przestępczości