Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KMP w Łomży - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - KMP Łomża

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KMP w Łomży
 
p.o. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

podinsp. Mariusz Zachłowski

 

sekretariat wydziału; tel. 86 474 14 50 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego

nadkom. Artur Turowski

sekretariat wydziału; tel. 86 474 14 50 


 


 
 
                    


 
 W ramach Wydziału funkcjonują Zespoły:
- Zespół Techniki Kryminalistycznej 
- Zespół Statystyki Przestępczości
Praca w Policji