Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Łomży - Wydział Administracyjno - Gospodarczy - KMP Łomża

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Łomży

Data publikacji 15.04.2008 Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego
Beata Kalinowska

sekretariat wydziału: telefon  47 717 1590