Aktualności

,,Parking dla osób niepełnosprawnych” – nie odbieraj im tych miejsc

Data publikacji 14.09.2022

Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych powstają w celu ułatwienia życia osobom, które mają trudności z poruszaniem się. Zajmowanie bezprawnie tych miejsc jest wykroczeniem, za które grożą spore konsekwencje.

,,Parking dla osób niepełnosprawnych" - nie odbieraj im tych miejsc. To hasło najlepiej oddaje sens prowadzonych działań przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Podczas patroli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują prawidłowość oznakowania takich miejsc parkingowych, a więc czy:

  • nawierzchnia oznaczona jest niebieskim kolorem z wyraźnym białym symbolem osoby niepełnosprawnej,
  • wyznaczone stanowisko obramowane jest białą linią,
  • znak pionowy informujący, iż jest to miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Podczas patroli policjanci również kontrolują czy pojazdy pozostawione na tych miejscach mają na podszybiu Kartę Parkingową, uprawniającą do parkowania na tych stanowiskach. Przypominamy, że od 1 lipca 2014 roku takie karty parkingowe wydawane są wyłącznie:

  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważnym jest aby pamiętać, że zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów obowiązującym od 1 stycznia tego roku, w przypadku jeśli karta nie zostanie umieszczona w widocznym miejscu pojazd może zostać odholowany na koszt kierującego, a on sam może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie 350 . Kierującemu, który nie posiadał uprawnień, aby zaparkować swój pojazd w powyższym miejscu oprócz kosztów holowania pojazdu grozi mandat karny w kwocie 800 . W przypadku nieuprawnionego posługiwania się Kartą Parkingową mandat w kwocie 1200 .

Znowelizowana 2 grudnia 2021 roku ustawa - Prawo o ruchu drogowym wprowadza jeszcze jedną zmianę dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. Karę grzywny nie niższą niż 1500 złotych będzie można zapłacić za między innymi niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. Od 17 września br. będzie można otrzymać za to wykroczenie maksymalnie 15 punktów karnych.
 

 
Powrót na górę strony