Aktualności

DOŁĄCZ DO NAS, ABY WSPÓLNIE DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO

Data publikacji 03.06.2022

Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Nie czekaj i już dziś zrób pierwszy krok, aby dołączyć do ponad 100 tysięcznej formacji dbającej o porządek i bezpieczeństwo obywateli.

O sile każdej formacji decydują ludzie, którzy ją tworzą. Nie inaczej jest z Policją. W roku 2021 przekroczyliśmy „magiczną barierę” 100 tysięcy przyjętych do służby funkcjonariuszy, co oznacza osiągnięcie rekordowego stanu zatrudnienia w Polskiej Policji. W 2022 roku nie zwalniamy tępa – kolejne przyjęcia przed nami! Najbliższe planowane jest na dzień 14 czerwca. Kogo szukamy? Ludzi o mocnym kręgosłupie moralnym, gotowych do poświęcenia na rzecz drugiego człowieka. Nie wymagamy doświadczenia, a chęci do nauki. Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale gwarantujemy, że będzie warto! Pamiętaj jednak, że aby rozpocząć proces rekrutacji, należy spełnić wymogi formalne. Zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, służbę w formacji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Co dajemy Ci w zamian?

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 • prestiż zatrudnienia;
 • służbę w organizacji zaufania społecznego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY NA ADRES:

Wydział Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Komenda Miejska Policji w Łomży

ulica Wojska Polskiego 9,

18-400 Łomża

lub do

SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ulica Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, pod numer telefonu: 47 717 1405.

 • Policjant na motocyklu służbowym
 • Policjanci stojący przed radiowozem
 • Policjant na motocyklu służbowym
 • Policjanci jadą rowerami przez park
 • Pięciu policjantów stoi przed radiowozem na dziedzińcu komendy
 • Policjant kieruje ruchem
 • Policjant z psem służbowym idzie łąką
 • Policjant płynie łodzią policyjną
 • Policjant na strzelnicy
Powrót na górę strony