Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZABŁYŚNIJ W ŁOMŻY

Data publikacji 10.03.2021

Wczoraj, po południu, przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Łomży stanął ,,odblaskowy" znak ,,Zabłyśnij w Łomży”. Akcja, ta polega na podniesieniu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci podkreślają, że noszenie elementów odblaskowych znacząco wpływa na bezpieczeństwo pieszego, w każdych warunkach drogowych.

Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

Analizując statystyki zaistniałych zdarzeń z udziałem pieszych, widzimy potrzebę, aby taka idea była rozszerzona również na obszar zabudowany. W 2019 roku doszło do 9 wypadków, w tym 5 na terenie miasta, natomiast w 2020 roku liczba wypadków nie uległa zmianie, ale 8 z nich miało miejsce w terenie zabudowanym. Każda osoba, która porusza się bez odblasków po drodze stanowi zagrożenie zarówno dla siebie jak i innych uczestników ruchu. Z inicjatywy policjantów powstał ,,odblaskowy" znak. Każdy może przyjść i wziąć taki element bez kontaktu z innymi osobami, co również ma znaczenie w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta oraz Strażą Miejską w Łomży już od wczoraj można przyjść po odblask.

   

  • Znak postawiony przed budynkiem komendy, z napisem Zabłyśnij w Łomży. Na znaku powieszone odblaski.
  • Cztery odblaski w różnych kolorach, zawieszone na rurce od znaku, z napisem Zabłyśnij w Łomży oraz logo Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta Łomża.
  • Kobieta przechodząca obok komendy, bierze odblask ze znaku.
Powrót na górę strony