Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu ze społeczeństwem

Dzielnicowy, w ramach swoich kompetencji, pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców swojego rejonu służbowego. Wyjaśnia obowiązujące procedury bądź kieruje do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu łomżyńskiego może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problem.

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. Dzielnicowi w ramach swoich kompetencji pomagają w rozwiązywaniu problemów mieszkańcom swojego rejonu służbowego. Wyjaśniają obowiązujące procedury, kierują do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Dzielnicowi pełnią służbę obchodową w terenie, zazwyczaj pieszo. Aby być skuteczni w rozwiązywaniu uciążliwych społecznie problemów, muszą przede wszystkim rozmawiać z ludźmi. Każdy mieszkaniec Łomży i powiatu może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problem lub poinformować o swoich spostrzeżeniach. Informacje przekazywane dzielnicowym, często pomagają w zatrzymaniu osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw.  

W 2019 roku dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz podległych Posterunków Policji, blisko 16 tysięcy razy odwiedzali rodziny w swoich rejonach służbowych. W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” dzielnicowi organizują także spotkania i debaty społeczne z mieszkańcami. Tematem tego typu spotkań jest oczywiście bezpieczeństwo. Policjanci chętnie wysłuchują opinii mieszkańców na temat bezpieczeństwa, a w myśl zasady, że "bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" - zachęcają wszystkich do aktywności w dbaniu o bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. W ubiegłym roku dzielnicowi przeprowadzili blisko 780 różnego rodzaju spotkań ze społeczeństwem. Ponad 600 razy występowali z wnioskami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa, współpracując przy tym z wieloma instytucjami oraz podmiotami pozapolicyjnymi z terenu miasta i powiatu.

Dzielnicowi pomagają przetrwać zimę osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu. Sprawdzają opuszczone, zaniedbane posesje oraz docierają do właścicieli pustostanów, doprowadzając niejednokrotnie do ich uprzątnięcia i właściwego zabezpieczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką DZIELNICOWI, gdzie dowiecie się Państwo kto jest dzielnicowym w danym rejonie miasta. Kontakt z dzielnicowym można nawiązać osobiście, telefonicznie oraz  poprzez pocztę elektroniczną. Funkcjonariusz ten odbiera pocztę w godzinach swojej służby. Pamiętajmy, że podany adres e-mail nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających pilnej interwencji, ani do składania zawiadomienia o przestępstwie czy wykroczeniu. W przypadku potrzeby szybkiej pomocy ze strony funkcjonariuszy Policji prosimy o skorzystanie z numeru telefonu 112!.

Przypominamy, że dostępna jest także aplikacja mobilna „Moja Komenda”, która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji na terenie całego kraju. Aplikacja pozwala na szybkie sprawdzenie najbliższej jednostki Policji oraz zawiera aktualną bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce i umożliwia ich odszukanie. Zachęcamy do korzystania.

 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
 • Dzielnicowi w obchodzie po swoim rejonie służbowym.
Powrót na górę strony