Bezpieczne wakacje - Działania profilaktyczne - spotkania, prelekcje, pogadanki - KMP Łomża

Działania profilaktyczne - spotkania, prelekcje, pogadanki

Bezpieczne wakacje

Łomżyńscy policjanci spotkali się z dziećmi i młodzieżą przebywającą na koloniach w Szostakach na terenie gminy jedwabne i Ptakach, koło Nowogrodu. Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie z uczestnikami wakacyjnych turnusów. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictwa i sanepid – u.

Policjanci z Łomży, razem z przedstawicielami Nadleśnictwa Łomża i Sanepid - u, odwiedzili dziś, uczestników kolonii wypoczywających w Ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach, koło Nowogrodu oraz młodzież przebywającą na koloniach w Szostakach na terenie gminy Jedwabne. Tematem prelekcji było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Młodzi słuchacze z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach. Dowiedzieli się między innymi, jak unikać zagrożeń, z którymi mogą spotkać się podczas sezonu wakacyjnego. Ponadto, policjanci omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą, a także wskazali zasadność noszenia elementów odblaskowych, po zmroku. Prelegenci, szczególną uwagę zwracali na szkodliwość sięgania po różnego rodzaju używki takie jak alkohol czy dopalacze.