CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU - NSZZP - KMP Łomża

CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

Data publikacji 18.07.2008

1. Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje sie je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Terenowy właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby lub zamieszkania, opłacenie wpisowego i pierwszej składki członkowskiej.

2. W przypadku odmowy przyjęcia, zainteresowanemu służy prawo odwołania do Zarządu Wojewódzkiego, którego decyzja  ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

3. Członek Związku nie może być jednocześnie członkiem innego związku zawodowego.

Deklarację członkowską i oświadczenie można pobrać u członków Zarządu Terenowego NSZZP przy KMP w Łomży.