Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji

Zarząd Terenowy NSZZPP przy KMP w Łomży

 Zarząd Tenenowy NSZZPP przy KMP w Łomży

       tel. resort - 7171580

       tel. 86 4741580

Skład zarządu:

  • przewodniczący: Zdzisław Makowski
  • v-ce przewodniczący: Piotr Walczyk
  • v-ce przewodnicząca: Brygida Borawska
  • sekretarz: Beata Wałkuska
  • czlonek: Elżbieta Siennicka


 

Społeczny Inspektor Pracy:

  • Jarosław Gałązka