Struktura Wydziału - Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KMP Łomża

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Struktura Wydziału

Data publikacji 03.02.2011

Naczelnik Wydziału

p.o. kom. Przemysław Rybicki

 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału 
 

p.o.  asp. Arkadiusz Filipkowski

 
 
 
 
 
Zespół ds. Organizacji Służby
 
specjalista tel. 86 4741308
asystenci tel. 86 4741321 
 
Zespół Patrolowy
 
tel. 86 4741323 lub 4741321
 
Zespół Przewodników Psów
 
tel. 86 4741317