Struktura Wydziału - Wydział Patrolowo-Interwencyjny - KMP Łomża

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Struktura Wydziału

Naczelnik Wydziału

podinsp. Jacek Purta

 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału 
 
  kom. Przemysław Rybicki
 
 
 
 
Zespół ds. Organizacji Służby
 
specjalista tel. 86 4741308
asystenci tel. 86 4741321 
 
Zespół Patrolowy
 
tel. 86 4741323 lub 4741321
 
Zespół Przewodników Psów
 
tel. 86 4741317
 
Praca w Policji