Struktura organizacyjna KMP w Łomży - Struktura - KMP Łomża

Struktura organizacyjna KMP w Łomży

Data publikacji 13.08.2010

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

 

  1 Komendant Miejski Policji w Łomży
  2 I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji  
 3 Posterunek Policji w Jedwabnem
 4 Posterunek Policji w Nowogrodzie 
5 Posterunek Policji w Śniadowie
6 Posterunek Policji w Piątnicy
 7 Wydział Administracyjno - Gospodarczy  
 8 Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą
 9 Wydział Dochodzeniowo -Śledczy
 10 Wydział Kryminalny
 11 Wydział Prewencji  
 12  Wydział Patrolowo-Interwencyjny 
 13 Wydział Ruchu Drogowego  
 14 Wydział Sztab Policji
 15 Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
 16 Zespół Komunikacji Społecznej
17 Zespół ds. OIN
18 Jednoosobowe stanowisko ds. BHP