Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Łomży - Stowarzyszenie EiRP - KMP Łomża

Stowarzyszenie EiRP

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Łomży

Data publikacji 28.03.2019

W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze łomżyńskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W tym roku na zebraniu mieliśmy zaszczyt gościć Komendanta Miejskiego Policji w Łomży - nadkom. Marka Sienkiewicza. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Białymstoku w zebraniu uczestniczyli: Jan Lewczuk, Mikołaj Łuba i Andrzej Sidoruk

Komendant Miejski Policji w swym wystąpieniu nawiązał do szczególnego wydarzenia jakie miało miejsce w 2018 roku w życiu jednostki, którą kieruje. Było nim nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podczas uroczystych obchodów Święta Policji. Podziękował członkom naszego Koła za wsparcie finansowe inicjatywy obywatelskiej dot. ufundowania sztandaru. Dziękując za dotychczasową współpracę przekazał członkom naszego Koła życzenia satysfakcji z podejmowanych działań.

Po przedstawieniu przez prezesa Stefana Grodzkiego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Koła oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez jej przewodniczącego Sławomira Kordasa, Walne Zebranie zaakceptowało działalność Zarządu Koła za 2018 rok.

W dyskusji członek ZW SEiRP w Białymstoku Mikołaj Łuksza, który z ramienia stowarzyszenia uczestniczy w pracach  Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Białymstoku, poinformował o zasadach przyznawania pomocy finansowej emerytom i rencistom, dokumentach które winny być załączone do wniosku i odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące tego tematu.

Zebranie przyjęło plan pracy na 2019 rok, w którym oprócz realizacji statutowych zadań postanowiono kontynuować organizowanie imprez integracyjnych tj.

  • ·         Piknik wiosenny w ROD „ASTER” w Łomży wspólnie z działkowcami - 25.05.2019 r.
  • ·         Zawody strzeleckie połączone ze zwiedzaniem fortów w Piątnicy – 19.07.2019 r.
  • ·         Wycieczka – w zależności od ilości chętnych, miejsce i  termin do ustalenia.

​​Ustalono również składkę członkowską na rok 2019 - w wysokości 40 zł.

Na zakończenie zebrania prezes Stefan Grodzki podziękował członkom Koła za wysoką frekwencję i przypomniał, że w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 10 00 -1200  członkowie zarządu pełnią dyżur w budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ul. Partyzantów 48 B.