Stowarzyszenie EiRP

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła SEiRP w Łomży – 10.04.2018 r.

Data publikacji 16.04.2018

W dniu 10 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze łomżyńskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Na zebraniu mieliśmy zaszczyt gościć I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Łomży podinsp. Krzysztofa Sewioło. Komendant wyraził uznanie członkom naszego Koła za aktywność i zapewnił o życzliwości Kierownictwa Komendy. Przekazał list intencyjny informujący o podjęciu inicjatywy obywatelskiej w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, zachęcający do wsparcia finansowego tej inicjatywy.

Prezentując sprawozdanie z działalności Koła  prezes Stefan Grodzki wskazał, że działania zarządu realizowane były głównie w oparciu o roczne plany pracy przyjmowane przez Walne Zebrania Sprawozdawcze. Efekt ich realizacji to między innymi:

  • Zahamowanie i odwrócenie tendencji spadkowej liczebności Koła. Z 39 członków na dzień 01.01.2014r. do 49 na dzień 01.01.2018 r.
  • W kwietniu 2014 r. na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży uruchomiona została zakładka  naszego Koła, na której zamieszczamy  podstawowe informacje o naszym stowarzyszeniu oraz informacje z bieżących wydarzeń w tym zdjęcia z imprez integracyjnych.
  • W 2014 r zainaugurowaliśmy pikniki wiosenne na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ASTER”. Imprezę tą organizujemy w maju każdego roku wspólnie z działkowcami. Wspólna biesiada  przy ognisku i zabawa taneczna zyskały uznanie uczestników pikników.
  • Zorganizowaliśmy 3 wyjazdy integracyjne członków Koła do ciekawych miejscowości w rejonie północno-wschodniej części kraju.
  • Kontynuujemy współpracę z Zarządem Rejonowym Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Łomży, w zakresie organizacji strzelań z broni sportowej,
  • W 2017 roku obchodziliśmy 20-stą  rocznicę istnienia naszego Koła. Z tej okazji członkom Koła, którzy na przestrzeni minionych lat pracując społecznie przyczynili się do jego sprawnego funkcjonowania, w sposób symboliczny podziękowano wręczając okolicznościowe dyplomy i odznaczenia. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali rocznicowe odznaki.

Zebranie zaakceptowało sprawozdania z działalności organów statutowych Koła, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało na kolejną kadencję

Zarząd Koła:

1.     Stefan Grodzki - prezes

2.     Jarosław Janicki - wiceprezes

3.     Ryszard Kutny - wiceprezes

4.     Irena Kołomyjska - sekretarz

5.     Jadwiga Książek – skarbnik

6.     Tadeusz Olender- członek

7.     Andrzej Chodnicki - członek

 Komisję Rewizyjną:

1.   Sławomir Kordas - przewodniczący

2.   Mirosław Smoliński - członek

3.   Jan Płoński – członek

Delegatami na Wojewódzki Zjazd Delegatów zostali wybrani Stefan Grodzki i Jarosław Janicki.

 

Pliki do pobrania

  • 16.15 KB