Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła - Stowarzyszenie EiRP - KMP Łomża

Stowarzyszenie EiRP

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

Data publikacji 10.04.2017

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łomży, zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 (drugi termin godz. 10.30), w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2016 r. (merytoryczne i finansowe).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 r.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał przedstawionych przez  Komisję Uchwał i Wniosków, w tym m.in. w sprawach:
 1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła;
 2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła;
 3. ustalenia wysokości składki w 2017 r.
 4. przyjęcia planu pracy Koła i preliminarza na 2017 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Walnego Zebrania.