Przekaż swój 1% - Stowarzyszenie EiRP - KMP Łomża

Stowarzyszenie EiRP

Przekaż swój 1%

Data publikacji 23.02.2017

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest organizacją działającą na terenie całego kraju. Naszym głównym celem jest ochrona praw i interesów środowiska policyjnego oraz niesienie pomocy materialnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków ich rodzin. Szczegóły zawarte są w poniższych załącznikach

SZANOWNI PAŃSTWO.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest organizacją działającą na terenie całego kraju. Naszym głównym celem jest ochrona praw i interesów środowiska policyjnego oraz niesienie pomocy materialnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków ich rodzin.

Ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego też od stycznia br. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2016 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:

1.   nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

2.   nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Przeznaczając 1 % podatku i zaznaczając to na Państwa deklaracjach podatkowych za 2016 rok przyczynicie się do tego, żeby nasze stowarzyszenie jeszcze aktywniej będzie mogło działać na rzecz tych, którzy oczekują naszej pomocy. Dziękujemy.

 

·       Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2016 r. dostępny jest na stronach:

www.mpips.gov.pl/bip
http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego

·       Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:

15 1500 1126 1211 2010 1441 000

 

Zarząd Koła SEiRP

        w Łomży

Pliki do pobrania

  • 52 KB
  • 487.32 KB