2016.06.16 - Wycieczka do Osowca, Tykocina i Ciechanowca - Stowarzyszenie EiRP - KMP Łomża

Stowarzyszenie EiRP

2016.06.16 - Wycieczka do Osowca, Tykocina i Ciechanowca

16 września 2016 r. członkowie naszego koła i działkowcy z ROD „ASTER” w Łomży, wybrali się na wycieczkę do Osowca, Tykocina i Ciechanowca.

Pierwszy etap wycieczki to ponad dwugodzinna wędrówka po obiektach Twierdzy Osowiec. O dziejach tego miejsca,  historii powstania i losach twierdzy oraz towarzyszących jej legendom, w sposób niezwykle sugestywny opowiadał nam Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego, przewodnik i Dobry Duch Twierdzy -  Pan Mirosław Worona. W jego towarzystwie zwiedziliśmy budowle fortyfikacyjne, podziemia i muzeum Twierdzy Osowiec. Prawie każdy z uczestników obdarowany został przez Pana Mirosława upominkiem związanym z Twierdzą. Największym uznaniem, głownie wśród pań, cieszyły się „magiczne łuski”.

Kolejny etap wycieczki to Tykocin. Zwiedziliśmy tu zamek, którego historia sięga I połowy XIV wieku, a którego kompleksowa rekonstrukcja, praktycznie od podstaw,  rozpoczęta została w 2002 roku przez prywatnego inwestora na podstawie odnalezionych w archiwum w Petersburgu zachowanych planów warowni. Ciekawostką jest fakt, że za czasów panowania Zygmunta Augusta zamek był miejscem gdzie przechowywano armaty oraz prywatny skarbiec i bibliotekę króla sprowadzoną z Wilna.

Z Tykocina udaliśmy się do Ciechanowca, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, które znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku. Zbiory Muzeum liczą ponad 28 000 eksponatów w tym m.in. ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych, w dworkowej wozowni z 1866 r. - zabytkowe pojazdy konne, zabytkowe obiekty architektury drewnianej z XVIII - pocz. XX w.  z pełnym wyposażeniem oraz muzeum weterynarii i muzeum pisanek.

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na obiadokolację do miejscowej restauracji, skąd w wesołych nastrojach wróciliśmy do Łomży.