Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łomży - Kierownictwo - KMP Łomża

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Data publikacji 14.04.2008


Komendant Miejski Policji w Łomży

 
mł. insp. Krzysztof Woźniewski
(sekretariat) tel. 47 717 1100
 

 
 I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży
 
 
podinsp. Krzysztof Sewioło
(sekretariat) tel. 47 717 1100
 
------------------------------------------------------------------------------------------------


 
W zwiazku z ogłoszoną kwarantanną przyjęcia interesantów zostały wstrzymane do odwołania.
Wszelkiego typu skargi czy wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 
kmp@lomza.bk.policja.gov.pl