Nowe Prezydium IPA Regionu Łomża wybrane - Imprezy - KMP Łomża

Nowe Prezydium IPA Regionu Łomża wybrane

Data publikacji 05.04.2012

30 marca 2012 roku, w sali kominkowej przy strzelnicy w Piątnicy, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze  i wybór nowego Prezydium IPA Regionu Łomża. Na spotkaniu Przewodniczący grupy łomżyńskiej kol. Bartosz Murat przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności IPA Regionu Łomża w kadencji 2009-2012. Dokonano też krótkiej prezentacji „osiągnięć”, które miały miejsce w mijającej kadencji. Wspomniano między innymi organizację spływu kajakowego rzekami regionu Biebrzą, Narwią i Pisą. Spływ ten, jako impreza cykliczna, wpisał się na dobre w harmonogramie integracyjnej działalności grupy łomżyńskiej, będąc tym samym jednym z większych i budzących najpiękniejsze emocje spływów Sekcji Polskiej IPA. Na przestrzeni kilku lat, w spływach organizowanych przez łomżyńską grupę, uczestniczyli goście z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Niemiec. 

W 2010 roku, członkowie regionu łomżyńskiego gościli w Watykanie, gdzie zostali bardzo gorąco przyjęci przez szefa tamtejszej Policji. Niezapomniane wrażenia towarzyszące wizycie, były doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także cennej wymiany doświadczeń z miejscowymi policjantami. Wizyta zakończyła się uroczystą audiencjąu Papieża Benedykta XVI.

Region IPA Łomża, od ubiegłego roku kojarzony jest również z Programem Placement. W ramach wymiany między Polską, Irlandią i Niemcami na staż do Polski przyjechało dwóch policjantów z Irlandii i Niemiec. Goście przez dwa tygodnie poznawali specyfikę i realia służby polskiego policjanta. W wymianie uczestniczyło także trzech funkcjonariuszy z |Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Takie działania szkoleniowe, ze względu na duże zainteresowanie i innowacyjną formułę wymiany doświadczeń, będą kontynuowane.

 Kończącemu kadencję Prezydium absolutorium udzielono jednogłośnie.

Odchodzący z funkcji Przewodniczący Bartosz Murat, wskazał na potrzebę angażowania w strukturę Prezydium Regionu nowych osób. Zachęcał jednocześnie do aktywnego angażowania się w życie łomżyńskiej grupy IPA i obiecywał, że „młodzi” działacze uzyskają od swoich „doświadczonych” kolegów, pełne wsparcie i pomoc przy realizacji obowiązków. W związku z powyższym przystąpiono do wyborów nowego Prezydium IPA Regionu Łomża.

W skład nowego weszli :                                                        

*Przewodniczący – Ewelina Szlesińska

*Zastępca Przewodniczącego – Cezary Wyrwas

*Sekretarz – Ewa Kalinowska

*z-ca Sekretarza – Bartosz Murat

*Skarbnik – Sylwester Grabowski

*a także Dariusz Konopka i Tadeusz Tyborowski


W składzie Komisji Rewizyjnej zasiedli: Klima Piotr - przewodniczący oraz Stanisław Dąbrowski

Na spotkaniu, w poczet nowych członków IPA Regionu Łomża, przyjęto uroczyście kolegę Mieczysława Grajewskiego

Po części oficjalnej, w ciepłej atmosferze i zapachu rozchodzącym się z palącego się kominkowego drewna, uczestnicy spotkania wymieniali ze sobą doświadczeniami oraz barwnymi opowieściami z ostatnich kilku lat działalności grupy IPA Regionu Łomżyńskiego. Wspominano wyjazdy zagraniczne, imprezy integracyjne, jak również gości, którzy przez lata odwiedzali ziemię łomżyńską, integrując się i sławiąc działalność i ideę Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA…