CYBERZAGROŻENIA – spotkanie on – line z uczniami "Katolika" - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

CYBERZAGROŻENIA – spotkanie on – line z uczniami "Katolika"

Data publikacji 18.02.2021

W obecnych czasach większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez korzystania z Internetu, służy on nie tylko do pracy, nauki czy zabawy, ale również do zdalnego wykonywania codziennych domowych czynności. Niestety równie często wykorzystywany jest przez przestępców do dokonywania kradzieży czy oszustw. O tym wszystkim była dziś mowa na spotkaniu on – line z młodszymi uczniami łomżyńskiego "Katolika".

Od kilku już miesięcy spotkania profilaktyków łomżyńskiej Policji, którzy odwiedzają szkoły i przedszkola przeniosły się do Internetu. Dziś taka prelekcja on – line skierowana była do młodszych klas Zespołu Szkół Katolickich w Łomży. W trakcie wykładu funkcjonariuszka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży omówiła zagrożenia jakie mogą spotkać użytkowników sieci oraz przedstawiła coraz bardziej powszechne zjawisko cyberprzemocy. Policjantka przekonywała dzieci, że pomimo wielu korzyści jakie dają nam współczesne środki multimedialne, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego wykorzystania mediów jakimi jest internet czy telefonia komórkowa. Mundurowa tłumaczyła młodym słuchaczom, jakie czyny mogą stanowić przestępstwo i za jakie zachowania może grozić odpowiedzialność prawna, ale przede wszystkim, w jaki sposób chronić się przed nimi, jak chronić siebie i swoją prywatność przed internetowymi przestępcami, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu.