Jesienią bezpiecznie na drodze - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Jesienią bezpiecznie na drodze

Data publikacji 17.11.2020

Pogarszające się warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok i śliska nawierzchnia potęgują zagrożenia, z jakimi muszą mierzyć się użytkownicy dróg. Ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i i piesi mieli świadomość, jak wielki wpływ na bezpieczeństwo na drodze mają również oni sami.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży każdego dnia podejmują starania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. Pełniąc służbę na drodze, reagują na każde niebezpieczne zachowanie, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze. W ostatnich dniach wpływ na bezpieczeństwo na drodze maja również warunki pogodowe.Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia, często leżące na jezdni liście mogą powodować utrudniania dla kierujących. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Korzystanie z drogi, w zmieniających się warunkach drogowych, wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników. W trosce o pieszych mundurowi przypominają: dojeżdżając do przejścia dla pieszych starajmy się zachować maksymalną czujność i koncentrację. Zwracajmy uwagę na pojazdy, które na sąsiednim pasie zatrzymały się, aby przepuścić pieszego, nie ma mowy o omijaniu takiego pojazdu. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do zdarzenia drogowego.

Po stronie osób pieszych również są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Policjanci przypominają pieszym, że przez jezdnię należy przechodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to uważnie rozejrzeć się, czy można bezpiecznie wejść na drogę. Rozwaga może uratować życie, natomiast pośpiech doprowadzić do tragedii. Tak, jak uczymy najmłodszych zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, tak sami nie powinniśmy o nich zapominać. Warto pamiętać o odblaskach. Pieszy poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych, które sprawiają, że jesteśmy widoczni ze znacznie większej odległości. Ważne jest, aby stosować je nie tylko tam, gdzie nakazują to przepisy, ale zawsze, gdy widoczność jest ograniczona i kierowcy mogą mieć problem z dostrzeżeniem nas odpowiednio wcześnie.

Praca policjantów ruchu drogowego powinna być wsparta odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. Mówimy przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – fundamentu bezpieczeństwa na drogach. Nie bez znaczenia pozostaje relacja „kierowca – pieszy”, którą powinien cechować wzajemny szacunek. Tylko wtedy, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów będziemy mogli czuć się bezpiecznie na drodze.