POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY

Data publikacji 08.10.2020

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z uczniami pierwszych klas III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Mundurowi mówili o konsekwencjach prawnych zachowań karalnych.

Wczoraj, odbyło się spotkanie łomżyńskich policjantów z młodzieżą pierwszych klas III Liceum Ogólnokształcącego. Miało ono na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże. Rozmawiali również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Mundurowi omawiali zagadnienia związane z przepisami karnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Informowali również o prawnych aspektach uzależnień, podając szereg przykładów z codziennej pracy. Nauczycielom biorącym udział w spotkaniu przypomnieli, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie szkoły należy informować Policję.

 

  • Zdjęcie wykonane w sali lekcyjnej. Policjantka stoi bokiem do tablicy omawiając temat Konsekwencji prawnych. w ławkach siedzą uczniowie