Psy służbowe w codziennej służbie - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Psy służbowe w codziennej służbie

Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbając o porządek i bezpieczeństwo. Są nieocenione chociażby w wyszukiwaniu narkotyków, materiałów wybuchowych. Skutecznie tropią przestępców. Od lat wspierają działania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Zawsze są lojalne, wierne, bezinteresowne i gotowe zawsze do niesienia pomocy.

Przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami codziennie pełnią służbę na terenie miasta. Psy służbowe wyszkolone są głównie w zakresie zadań patrolowo – tropiących, wyszukiwania zapachów narkotyków czy też materiałów wybuchowych. W ramach stałego cyklu szkoleniowego utrzymują swoją sprawność oraz doskonalą umiejętności nabyte w służbie. Takie cykliczne szkolenia organizowane są przez policjantów w miejscach, w których dochodzić może do zakłóceń porządku publicznego, wykroczeń czy przestępstw. Poza aspektem praktycznym, ich celem jest także oddziaływanie prewencyjne. Służba czworonożnych towarzyszy z reguły trwa do 9 roku życia psów. Zdrowe psy, pozostające w dobrej kondycji mogą pracować dłużej. Zawsze są lojalne, wierne, bezinteresowne i gotowe zawsze do niesienia pomocy. W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży służy obecnie 10 psów służbowych.

Zobacz także: Jak zostać przewodnikiem psa służbowego w Policji?

  • Patrol Policji z psem służbowym podczas pracy na terenie terenów rekreacyjnych w Łomży
  • Patrol Policji z psem służbowym podczas pracy na terenie terenów rekreacyjnych w Łomży
  • Patrol Policji z psem służbowym podczas pracy na terenie terenów rekreacyjnych w Łomży

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.88 MB)