Bezpieczny wypoczynek nad wodą - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Data publikacji 19.06.2020

Spędzając czas wolny nad wodą pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim oraz osób bliskich. Chwila nieuwagi, przecenianie swoim możliwości czy też wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu mogą skończyć się tragedią.

Wielu tragedii, do których dochodzi nad wodą można byłoby prawdopodobnie uniknąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku. Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość. Nie zapominajmy również o tym, aby:

-  nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;

-  nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;

-  nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;

-  po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;

-  nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;

-  nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

-  nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;

-  dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;

Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.