Weekendowe działania "Łowisko" - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Weekendowe działania "Łowisko"

W miniony weekend na terenie powiatu łomżyńskiego przeprowadzono działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, szczególnie kłusownictwu wodnemu oraz naruszeniom przepisów o rybactwie śródlądowym.

Celem przedsięwzięcia było w szczególności kontrolowanie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa przez łowiących ryby zarówno z jednostek pływających jak i na brzegu. Policjanci sprawdzali posiadane zezwolenia i inne dokumenty uprawniające do amatorskiego połowu ryb. Dodatkowo, zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów i kontrolowali pojazdy pod kątem ujawniania przedmiotów służących do popełniania przestępstw lub pochodzących z przestępstwa przeciwko środowisku. Obecność funkcjonariuszy w rejonie zbiorników wodnych miała również oddziaływać prewencyjnie. Policjanci zwracali m.in. uwagę na bezpieczeństwo osób spędzających wolny czas nad wodą. Z policjantami Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego służbę pełnili także przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej.

W ramach działań wylegitymowano 69 osób i skontrolowano 28 pojazdów. Ujawniono 23 wykroczenia, w tym osiem z ustawy o rybactwie śródlądowym, jedno z ustawy o żegludze śródlądowej i pięć dotyczących zaśmiecania miejsc dostępnych publicznie. Dziesięć osób poddano badaniom stanu trzeźwości.

  • Policyjne działania Łowisko.
  • Policyjne działania Łowisko.
  • Policyjne działania Łowisko.
  • Policyjne działania Łowisko.
  • Policyjne działania Łowisko.