POLICYJNE DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” W ŁOMŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” W ŁOMŻY

Data publikacji 22.05.2020

Poruszają się zarówno jezdnią, drogą dla rowerów, poboczem czy chodnikiem – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Łomżyńscy policjanci, mając na uwadze tę grupę osób, wczoraj od rana prowadzili działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

Głównie na drogach prowadzących przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych, można spotkać niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się poboczem lub jezdnią. Niestety, nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym wynikają nie tylko z niewłaściwego zachowania pieszych czy rowerzystów, ale też z wykroczeń popełnianych przez kierowców wobec tej kategorii użytkowników dróg.

Wczoraj, podczas ośmiogodzinnej akcji, mundurowi ujawnili 42 wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. To już kolejny raz, gdy policjanci z łomżyńskiej "drogówki", prowadzili na terenie miasta i powiatu działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. 

Takie działania mają również na celu zwiększanie świadomości bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.