CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH

Łomżyńscy policjanci prowadzą dziś działania dotyczące bezpieczeństwa osób pieszych. Głównym celem jest zapobieganie wypadkom z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują do kierowców oraz pieszych o rozwagę i ostrożność na drodze.

Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem tej grupy osób. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas pełnionej służby, zwracają dziś szczególną uwagę na niezgodne z prawem zachowania na drodze, zwłaszcza w relacji kierujący – pieszy - rowerzysta. Przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle bądź przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, to główne wykroczenia popełniane przez osoby piesze na ulicach miasta. Natomiast błędy kierowców to przede wszystkim: wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych, a także omijanie innego pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze.