Debata społeczna w Wiźnie - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Wiźnie

Data publikacji 27.02.2020

W Urzędzie Gminy w Wiźnie odbyła się lokalna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży omówili funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”. Spotkanie było też okazją do rozmowy na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy w rok po odtworzeniu Posterunku Policji w Wiźnie.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się dziś z mieszkańcami gminy Wizna na debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Spotkanie miało na celu między innymi diagnozę i weryfikację zagrożeń wskazywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich eliminowania. Debacie przewodniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – podinspektor Krzysztof Sewioło, Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego i Prewencji oraz funkcjonariusze pełniący służbę w Posterunku Policji w Jedwabnem. Mundurowi przedstawili uczestnikom debaty zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przybliżyli sylwetki dzielnicowych – policjantów pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. Podczas debaty poruszone były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślono ważną rolę, jaką w budowaniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, pełni odtworzony w styczniu ubiegłego roku Posterunek Policji w Wiźnie oraz codzienna obecność umundurowanych policjantów na tym terenie. Na koniec spotkania mieszkańcy wypełnili ankietę, która pomoże Policji w organizacji kolejnych tego typu spotkań.