ŁOMŻYŃSCY POLICJANCI PODSUMOWALI ROK PRACY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

ŁOMŻYŃSCY POLICJANCI PODSUMOWALI ROK PRACY

Łomżyńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy i określili cele do realizacji w 2020 roku. W odprawie służbowej udział uczestniczył Komendant Miejski Policji w Łomży, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyła się dziś narada służbowa, podsumowująca roczną pracę łomżyńskich policjantów. Gospodarzem spotkania był Komendant Miejski Policji w Łomży mł. insp. Krzysztof Woźniewski, który z dniem 16 stycznia 2020 roku został powołany na to stanowisko, kadra kierownicza łomżyńskiej jednostki, przedstawiciele sądu, prokuratury, samorządów, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących.

Komendant Miejski Policji mł. insp. Krzysztof Woźniewski przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego i efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2019 roku. Przedstawił także priorytety i zadania jakie stoją przed jednostką w 2020 roku. 

W 2019 roku na terenie powiatu łomżyńskiego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 1486, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z poziomu 73% do 74,4%. Wzrosła także wykrywalność przestępstw kryminalnych z poziomu 65,8% do 66,9%, a liczba przestępstw stwierdzonych z tej kategorii wyniosła 988. O 5,4% wzrosła również wykrywalność w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się w 2019 roku na poziomie 45,8%. Wykrywalność z kategorii przestępstwa rozbójnicze wyniosła natomiast 100% - wzrost o 26,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Odnotowano 21 tego rodzaju przestępstw. Znacząco spadła z kolei liczba odnotowanych przestępstw z kategorii uszczerbek na zdrowiu. W 2019 roku było to 23 przestępstwa stwierdzone, natomiast w 2018 – 33. Warto odnotować, że w 2019 roku wzrosła liczba stosowanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania: z 36 w 2018 roku do 40 w 2019 roku. Ponadto, policjanci zabezpieczyli ponad 36 kilogramów środków odurzających.

Na terenie powiatu łomżyńskiego mundurowi podjęli ogółem 10 850 interwencji, z czego 7620 odnotowano na terenie miasta Łomża. W ubiegłym roku policjanci odnotowali 1198 kolizji drogowych i 53 wypadki, w których zginęło 7 osób, a 55 zostało rannych. W 2018 roku było odpowiednio 1238 kolizji, a w 63 wypadkach zginęło 9 osób i 69 zostało rannych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 232 nietrzeźwych kierujących, to o 71 więcej niż przed rokiem. Jako najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych wskazane zostały niezmiennie: prędkość niedostosowana do warunków drogowych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy też niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. Policjanci zatrzymali 340 prawa jazdy (155 w związku z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu, 128 – z przekroczeniem prędkości powyżej 50km/h w obszarze zabudowanym i 57 – ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym), natomiast w 2018 roku zatrzymano 203 takie dokumenty.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Woźniewski zaznaczył rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2019 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 2864 zgłoszenia, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc, aż 77,41% z nich zostało potwierdzonych. Najczęściej mieszkańcy wskazywali miejsca, gdzie spożywany jest alkohol, gdzie dochodzi do przekraczania prędkości czy też, gdzie samochody parkowane są w niewłaściwy sposób. Komendant podkreślił, że badania opinii społecznej prowadzone przez CBOS wskazują, iż 75% respondentów dobrze ocenia pracę Policji, a 98% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 89% obywateli uważa z kolei, że Polska jest bezpieczna. W podsumowaniu dodał, że funkcjonariusze z Łomży nadal będą z całym poświęceniem i zaangażowaniem dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Po za kończeniu tej prezentacji, głos zabrał Starosta Łomżyński Pan Lech Szabłowski, który podziękował za dotychczasową pracę policjantów i życzył wielu sukcesów w 2020 roku

 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna slajd z prezentacji multimedialnej.
 • Odprawa roczna w KMP Łomża